नातीगोती

बाईपण आणि आईपण

Submitted by छोटी on 9 July, 2019 - 05:54

"आई, आई$$$$$" बाहेरूनच आलेल्या आवाजवरूनच मला लगेच कळलं, काहीतरी बिनसलं आज रोशनाच... बरं झालं तिच्या आवडीचं थालीपीठ लोण्यासह तैयार आहे असा मी मनातल्या मनात विचार केला... "good evening,princess" तिने घरात येणाऱ्या 15 वर्षाच्या लेकीला हसून घरात घेतलं.... वैतागलेला चेहरा, 3/4 th जीन्स, निळा t शर्ट , एका side ला backpack, nike चे shoes अशी माझी धडाकेबाज 15 वर्षाची राजकन्या आज भयानक मूड मध्ये होती.
"आई ,मला एक सांग?"
"एक"
"गप ग, आई...मी आज प्रचंड वैतागली आहे"
"बरं, हातपाय धु, बाहेर ये...मस्त थालीपीठ , लोणी ... even कोल्ड cofee पण आहे तैयार "

शब्दखुणा: 

सुस्नात तू गं ओलेती...

Submitted by निरु on 2 July, 2019 - 11:02

सुस्नात तू ओलेती

सुस्नाऽत तू गं ओलेऽती
केसऽही तुझे ते ओले...
अन् थेंब उष्ण तव गाली
परि मन माझे ते भिजले...

अंगावर ओले वसन
बिलगे तनुला तव ओल्या...
कासाविस करुनी सोडी
माझ्याच मनाला खुळ्या...

तनु पुसतानाचा बांक
अन हलके हलके झोके...
मृदू वस्त्र टिपे तव काया
मन माझे परि ओथंऽबे...

हलकेच बांधिशी केस
उचलुनी दुमडुनी कर...
पाहूऽनी अदा जिवघेणीऽ
माझाच धडधडेऽ ऊर...

आरऽसा बिलोरी दावे
तव पुष्ट सघन प्रतिबिंब...
तो लोभस नाजूक बांधा
पाहुऽनी होई मन चिंब...

"माझी माय"

Submitted by मी_अनामिक on 12 June, 2019 - 08:19

“ मर्दस डे ” च्या निमित्ताने माझ्या आईचं जीवन मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न....

माझी माय

आम्हा चिल्यापिल्यांसाठी
सगळं सहन केलं तिनं
उणं-दुणं बोलणं अन्
चार घरचं भांडी-धुणं

सुंदर सुरकुतलेला चेहरा तिचा
सांगतो सगळी जीवनी
भेगा पडलेल्या हातांनाच
ठाऊक तिची कर्मकहाणी

आहे थोडी देवभोळी अन्
पाठ सगळी तुकाची वाणी
काबाडकष्टातच हयात सरली
नशीबी फक्त दोन फुटकं मणी

जगात दूज कोण आहे
तिच्याइतक निर्मळ अन् निर्मोही
स्वतःसाठी मात्र तिनं कधी
देव्हार्याचा दिवा पेटवलाच नाही

"माझी माय"

Submitted by मी_अनामिक on 12 June, 2019 - 08:19

“ मर्दस डे ” च्या निमित्ताने माझ्या आईचं जीवन मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न....

माझी माय

आम्हा चिल्यापिल्यांसाठी
सगळं सहन केलं तिनं
उणं-दुणं बोलणं अन्
चार घरचं भांडी-धुणं

सुंदर सुरकुतलेला चेहरा तिचा
सांगतो सगळी जीवनी
भेगा पडलेल्या हातांनाच
ठाऊक तिची कर्मकहाणी

आहे थोडी देवभोळी अन्
पाठ सगळी तुकाची वाणी
काबाडकष्टातच हयात सरली
नशीबी फक्त दोन फुटकं मणी

जगात दूज कोण आहे
तिच्याइतक निर्मळ अन् निर्मोही
स्वतःसाठी मात्र तिनं कधी
देव्हार्याचा दिवा पेटवलाच नाही

"माझी माय"

Submitted by मी_अनामिक on 12 June, 2019 - 08:19

“ मर्दस डे ” च्या निमित्ताने माझ्या आईचं जीवन मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न....

माझी माय

आम्हा चिल्यापिल्यांसाठी
सगळं सहन केलं तिनं
उणं-दुणं बोलणं अन्
चार घरचं भांडी-धुणं

सुंदर सुरकुतलेला चेहरा तिचा
सांगतो सगळी जीवनी
भेगा पडलेल्या हातांनाच
ठाऊक तिची कर्मकहाणी

आहे थोडी देवभोळी अन्
पाठ सगळी तुकाची वाणी
काबाडकष्टातच हयात सरली
नशीबी फक्त दोन फुटकं मणी

जगात दूज कोण आहे
तिच्याइतक निर्मळ अन् निर्मोही
स्वतःसाठी मात्र तिनं कधी
देव्हार्याचा दिवा पेटवलाच नाही

"माझी माय"

Submitted by मी_अनामिक on 12 June, 2019 - 08:19

“ मर्दस डे ” च्या निमित्ताने माझ्या आईचं जीवन मांडण्याचा एक छोटासा प्रयत्न....

माझी माय

आम्हा चिल्यापिल्यांसाठी
सगळं सहन केलं तिनं
उणं-दुणं बोलणं अन्
चार घरचं भांडी-धुणं

सुंदर सुरकुतलेला चेहरा तिचा
सांगतो सगळी जीवनी
भेगा पडलेल्या हातांनाच
ठाऊक तिची कर्मकहाणी

आहे थोडी देवभोळी अन्
पाठ सगळी तुकाची वाणी
काबाडकष्टातच हयात सरली
नशीबी फक्त दोन फुटकं मणी

जगात दूज कोण आहे
तिच्याइतक निर्मळ अन् निर्मोही
स्वतःसाठी मात्र तिनं कधी
देव्हार्याचा दिवा पेटवलाच नाही

"तू"

Submitted by mi manasi on 6 June, 2019 - 00:19

"तू"

क्षणी पालटली कळा
तूझा हात हाती आला
माझा रुतु बदलला।।१।।

नवा उगवला दिस
तुला बांधुनिया पाशी
भिरभिरे अवकाशी।।२।।

काही उरले ना काज
तुझा ध्यास निशीदिनी
तुच स्वप्नी जागेपणी।।३।।

जीव भारलेला असा
तुझ्या नावाच्या पुढती
सारी संपतात नाती।।४।।

भान काळाचे नुरले
आता आयुष्य ते किती
तुझ्या श्वासांची गणती।।५।।
.......।।मी मानसी।।

शब्दखुणा: 

आभाळमाया

Submitted by T. J. Patil on 3 May, 2019 - 12:35

आभाळमाया..।

सात पावलं सोबत चालून
ती तुमची होते
तुमच्या संसार वेलीवर
फुलं फुलवीत रहांते..
एव्हढं सर्व तुम्ही
सोईस्करपणें विसरतां
सदा सर्वकाळी तिच्यावर
विनोद करत रहतां

रोज गरमागरम जेवण
तिनेच खावू घालावे
दिवसभर राबूनही पुन्हां
हसून स्वागत करावे
मोलकरीण सारखं तिने
दिवसभर खपावं
आणि तिच्या विनोदांवर
तुम्ही हसत बसांव..?

शब्दखुणा: 

पत्र १

Submitted by विजय देशमुख on 25 April, 2019 - 12:09

प्रिय आई व बाबा,

खरं तर आजकाल पत्र कोणी लिहित नाही, पण मला त्याशिवाय दुसरा पर्याय दिसत नाही, म्हणुन लिहितोय. तुम्ही दोघही कृपया गैरसमज करुन घेउ नका.
तसं पाहिलं तर मी मागच्याच आठवड्यात लग्नाला आलो होतो, पण कुठुन दुर्बुद्धी झाली अन लग्नाला आलो असं वाटु लागलय. नाही नाही... प्रियाच्या लग्नात माझ्या लग्नाबद्दल गोष्टी चालु होत्या, त्याबद्दल मी अजिबात नाराज नाही. पण...

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - नातीगोती