इतर प्रकार

आधीच भरलं वांगं त्यात थालीपीठ

Submitted by विद्या भुतकर on 8 March, 2017 - 22:25
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

झुडल्स

Submitted by सायो on 28 February, 2017 - 22:37
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भरलेल्या शेवग्याच्या शेंगा

Submitted by आऊ on 20 January, 2017 - 03:04
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

गोभी कुलचा

Submitted by सुलेखा on 22 November, 2016 - 01:51
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

जवसाचे बिस्किट / क्रॅकर्स / वड्या

Submitted by नलिनी on 12 August, 2016 - 07:37
लागणारा वेळ: 
३ तास

हेल्थी भी, टेस्टी भी - पनीर- व्हेजिटेबल्स चिल्ला

Submitted by रायगड on 17 February, 2016 - 17:15
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

ज्वारीची भाकरी

Submitted by अंजली on 11 February, 2016 - 23:47
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार