चायनीज

चिकन ग्योझा

Submitted by अश्विनीमामी on 10 June, 2024 - 02:31
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कोरियन व्हेज. पॅनकेक

Submitted by maitreyee on 22 March, 2023 - 13:41
korean pancake
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
आहार: 
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

व्हेजिटेबल राईस नूडल सूप

Submitted by अल्पना on 17 October, 2022 - 13:39
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ब्लॅक पेप्पर चिकन

Submitted by maitreyee on 10 March, 2022 - 08:54
blk pp chkn
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

परफेक्ट हक्का नूडल्स - बाय संजीव कपूर

Submitted by स्वप्ना_राज on 2 June, 2021 - 10:35
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

हॉट पॉट स्टाईल नूडल्स घरच्या घरी

Submitted by भास्कराचार्य on 28 July, 2018 - 04:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चायनीज चिली ऑईल

Submitted by भास्कराचार्य on 28 July, 2018 - 03:20
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

स्वीट अ‍ॅन्ड सावर ब्रसेल्स स्प्राउट्स

Submitted by तृप्ती आवटी on 16 February, 2018 - 17:25
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

डॅन डॅन नूडल्स

Submitted by मेधा on 2 August, 2017 - 11:12
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मापो तोफु Mapo tofu (麻婆豆腐)

Submitted by मेधा on 28 July, 2017 - 09:19
mapo tofu
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - चायनीज