इतर प्रकार

लेखन काढले आहे.

Submitted by जर्बेरा on 28 January, 2015 - 10:36
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

उकड शेंगोळे , उकडशेंगोळे

Submitted by काउ on 27 January, 2015 - 03:26
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चायनीज भेळ

Submitted by काउ on 20 January, 2015 - 07:06
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चिपोटले बरिटो बोल

Submitted by बाईमाणूस on 6 January, 2015 - 11:05
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

अळीव आणि तीळाचे लाडू

Submitted by दिनेश. on 29 December, 2014 - 02:26
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

कॉर्न-मटार सामोसे

Submitted by मुग्धटली on 19 December, 2014 - 01:35
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

अ‍ॅझ्टेक किन्वा बोल

Submitted by तृप्ती आवटी on 11 December, 2014 - 09:35
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ओट्स वाफल्स (फोटोसहित)

Submitted by स्वाती२ on 11 December, 2014 - 09:16
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ढस्का - सचित्र

Submitted by हर्ट on 25 November, 2014 - 04:51
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गुळ तुप, साधं वरण व बट्टी

Submitted by monalip on 20 November, 2014 - 03:20
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार