इतर प्रकार

किनवा टिक्की/ कटलेट आणि सांबार

Submitted by सुलेखा on 27 August, 2015 - 14:31
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

सांबार मसाला.

Submitted by आरती on 26 August, 2015 - 06:33
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ब्राऊन राईस, ओट्स डोसा

Submitted by मीपुणेकर on 25 August, 2015 - 16:05
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

घरगुती पिझ्झा

Submitted by उदय on 27 July, 2015 - 11:33
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पपईचे धपाटे

Submitted by अंजली on 29 June, 2015 - 14:22
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार