इतर प्रकार

टर्की चिली

Submitted by स्वाती२ on 5 October, 2015 - 11:44
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

स्विस चार्ड सॅलड

Submitted by धनि on 1 October, 2015 - 12:25
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

नेपाळी मोमो / मोमोज

Submitted by मामी on 30 September, 2015 - 11:22
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

kale पराठा आणि कोबीची चटणी

Submitted by नम्रता निकम on 1 September, 2015 - 14:55
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

किनवा टिक्की/ कटलेट आणि सांबार

Submitted by सुलेखा on 27 August, 2015 - 14:31
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

सांबार मसाला.

Submitted by आरती on 26 August, 2015 - 06:33
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ब्राऊन राईस, ओट्स डोसा

Submitted by मीपुणेकर on 25 August, 2015 - 16:05
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

घरगुती पिझ्झा

Submitted by उदय on 27 July, 2015 - 11:33
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Couscous - कुसकुस

Submitted by साहिल शहा on 26 July, 2015 - 16:59
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - इतर प्रकार