इटालियन

शुद्ध देशी पिझ्झा

Submitted by दिनेश. on 12 June, 2016 - 16:46
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चिकन ग्रेवी इटालियन स्टाईल)

Submitted by आशिका on 13 May, 2016 - 03:27
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फोकशिया प्रकार ३ ( Focaccia )

Submitted by दिनेश. on 7 February, 2016 - 16:14
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फोकाशिया प्रकार २ ( Focaccia )

Submitted by दिनेश. on 7 February, 2016 - 16:01
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फोकशिया प्रकार १ ( Focaccia )

Submitted by दिनेश. on 7 February, 2016 - 15:47
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तवा पिझ्झा - थिन क्रस्ट, कणकेचा पिझ्झा

Submitted by मामी on 30 October, 2015 - 10:42
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

क्लॅम लिंग्विनी पास्ता

Submitted by रायगड on 14 October, 2015 - 02:40
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

घरगुती पिझ्झा

Submitted by उदय on 27 July, 2015 - 11:33
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - इटालियन