इटालियन

पाककृती स्पर्धा-१ - तिरंगी पास्ता - sonalisl

Submitted by sonalisl on 11 September, 2022 - 17:03
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कुरकुरीनी

Submitted by अश्विनीमामी on 29 July, 2021 - 21:44
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चिकन मर्साला

Submitted by maitreyee on 27 July, 2020 - 11:13
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

झुडल्स

Submitted by सायो on 28 February, 2017 - 22:37
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

शुद्ध देशी पिझ्झा

Submitted by दिनेश. on 12 June, 2016 - 16:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चिकन ग्रेवी इटालियन स्टाईल)

Submitted by आशिका on 13 May, 2016 - 03:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फोकशिया प्रकार ३ ( Focaccia )

Submitted by दिनेश. on 7 February, 2016 - 16:14
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फोकाशिया प्रकार २ ( Focaccia )

Submitted by दिनेश. on 7 February, 2016 - 16:01
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फोकशिया प्रकार १ ( Focaccia )

Submitted by दिनेश. on 7 February, 2016 - 15:47
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तवा पिझ्झा - थिन क्रस्ट, कणकेचा पिझ्झा

Submitted by मामी on 30 October, 2015 - 10:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - इटालियन