इटालियन

Risotto Alla Zucca - लाल भोपळा आणि भात ( इतालियन पदार्थाचा देशी अवतार )

Submitted by दिनेश. on 8 November, 2012 - 02:31
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिक्स हर्ब्स् राईस (मेतकूट घालून)

Submitted by निंबुडा on 18 October, 2012 - 06:48
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मश्रुम सॉस आणि लाजोच्या पद्धतीने पास्ता

Submitted by दिनेश. on 25 March, 2012 - 11:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ्रेश होममेड पास्ता... विदाऊट एनी खस्ता... (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 19 March, 2012 - 00:12
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

न्यॉकी/न्योकी - इटालियन पोटॅटो डंपलिंग्ज (फोटोसहित)

Submitted by लाजो on 6 March, 2012 - 16:40
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चिकन न्योकी सूप

Submitted by maitreyee on 6 March, 2012 - 07:01
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

१००% होम मेड पिझा.

Submitted by आरती on 28 November, 2011 - 22:39
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ३ - 'मोक्का साबायॉन/झाबायोन - Mocha zabaglione ' (इटली)

Submitted by लाजो on 12 October, 2011 - 09:26
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
प्रादेशिक: 

ग्रिल्ड चिकन विथ मार्साला सॉस

Submitted by अंजली on 5 May, 2011 - 12:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

व्हेरिएशन ऑन अ थीम : श्रिंप रिसोतो

Submitted by मेधा on 14 March, 2011 - 19:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - इटालियन