भाताचे प्रकार

झटपट कोलंबी पुलाव

Submitted by अदिति on 22 June, 2013 - 16:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

उन्हाळी मेनु : काकडी भात

Submitted by सावली on 1 May, 2013 - 02:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

'चावलचेंडू' - (देशी Arancini)

Submitted by लाजो on 22 April, 2013 - 10:18
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

चिंचभात (टॅमरिंड राईस)

Submitted by नंदिनी on 14 March, 2013 - 04:58
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चिकन बिर्याणी

Submitted by सामी on 4 March, 2013 - 05:44
chicken biryani
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पुदिना, खोबरे पुलाव

Submitted by चिन्नु on 17 January, 2013 - 02:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

मका - पुदिना राईस

Submitted by स्वरमुग्धा on 21 December, 2012 - 01:57
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - भाताचे प्रकार