चिकन दम बिर्याणी

चिकन दम बिर्याणी - chicken dum biryani

Submitted by डीडी on 25 April, 2014 - 04:28
chicken dum biryani
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - चिकन दम बिर्याणी