मुघलई

मुघलई

Gobhi Musallam गोभी मुसल्लम

Submitted by BLACKCAT on 24 January, 2021 - 03:16
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चिकन रेश्मी कबाब - पाककृती

Submitted by Gru on 24 September, 2020 - 09:07
chicken reshmi kabab
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

भुना गोश्त

Submitted by आ.रा.रा. on 18 November, 2018 - 10:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

खमीरी रोटी

Submitted by देवीका on 4 March, 2016 - 03:14
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

चिकन दम बिर्याणी - chicken dum biryani

Submitted by डीडी on 25 April, 2014 - 04:28
chicken dum biryani
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 

चिकन बिर्याणी

Submitted by सामी on 4 March, 2013 - 05:44
chicken biryani
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

व्हेज बिर्याणी (फोटोसहीत)

Submitted by अंजली on 16 May, 2010 - 23:02
veg biryani
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - मुघलई