भाताचे प्रकार

प्राॅन दम बिर्याणी

Submitted by डीडी on 13 December, 2015 - 02:43
लागणारा वेळ: 
१ तास

कुर्गी पापुट्टू

Submitted by दिनेश. on 1 November, 2015 - 16:21
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ग्रीन राईस/ फ्राईड जीरा राईस

Submitted by सीमा on 22 September, 2015 - 12:28
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

डाळ - तांदूळ खिचडी

Submitted by योकु on 20 August, 2015 - 10:53
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

फोडणीच्या कण्या

Submitted by मुग्धा केदार on 30 July, 2015 - 05:49
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

काबुली पुलाव आणि कोर्मा

Submitted by दिनेश. on 18 March, 2015 - 06:32
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - भाताचे प्रकार