भाताचे प्रकार

पालक राईस

Submitted by गोपिका on 15 January, 2015 - 13:43
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

किन्वा खिचडी

Submitted by सायो on 1 December, 2014 - 11:01
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

स्पिनॅच कॉर्न पुलाव

Submitted by बस्के on 18 November, 2014 - 23:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

बटाटे भात

Submitted by दिनेश. on 3 November, 2014 - 06:01
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पालक पुलाव

Submitted by prajo76 on 8 October, 2014 - 07:19
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

राजस्थानी बिर्याणी

Submitted by संपदा on 30 September, 2014 - 06:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 

झुकिनी राईस

Submitted by प्रीति on 26 September, 2014 - 14:33
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

किन्वा बिर्याणी

Submitted by मीपुणेकर on 30 April, 2014 - 21:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

चिकन दम बिर्याणी - chicken dum biryani

Submitted by डीडी on 25 April, 2014 - 04:28
chicken dum biryani
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - भाताचे प्रकार