भाताचे प्रकार

फोडणि चा Brown Rice

Submitted by गोपिका on 24 February, 2014 - 11:29
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

गोळा भात आणि चिंचेचं सार

Submitted by प्रीति on 9 January, 2014 - 12:10
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

एनीटाईम राईस

Submitted by बेफ़िकीर on 23 November, 2013 - 01:41
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

उन्हाळी मेनु : काकडी भात

Submitted by सावली on 1 May, 2013 - 02:59
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

'चावलचेंडू' - (देशी Arancini)

Submitted by लाजो on 22 April, 2013 - 10:18
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
शब्दखुणा: 

चिंचभात (टॅमरिंड राईस)

Submitted by नंदिनी on 14 March, 2013 - 04:58
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - भाताचे प्रकार