भाज्या

दुधी भोपळा व कोलंबीची भाजी

Submitted by रायगड on 25 May, 2015 - 02:35
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

फ्लॉवर - बटाटा सुकी भाजी.

Submitted by आरती on 6 May, 2015 - 06:54
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Borani Banjan from Afganistan - बोरानी बंजन

Submitted by दिनेश. on 20 April, 2015 - 05:09
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे

कोबीची कोल्हापूरी मसाल्यातली भाजी

Submitted by दिनेश. on 13 April, 2015 - 05:28
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भेंडी दो प्याजा

Submitted by दिनेश. on 13 April, 2015 - 05:08
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

काबुली पुलाव आणि कोर्मा

Submitted by दिनेश. on 18 March, 2015 - 06:32
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

पनीर धनियावाले

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 16 March, 2015 - 08:20
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

भरली कार्ली

Submitted by मेधा on 13 March, 2015 - 18:00
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - भाज्या