पालकाची भाजी

पालकाची सुकी भाजी - ज्वारीचं पीठ वापरून

Submitted by योकु on 30 July, 2018 - 09:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मलई पालक

Submitted by स्नू on 5 February, 2015 - 01:37
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लसूणी पालक

Submitted by मंजूडी on 4 May, 2012 - 06:41
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - पालकाची भाजी