नाट्य

सोबतीचं नाट्य

Submitted by मोहना on 14 November, 2017 - 21:27

"आता हातापाया पडून काही होणार नाही. काही बरं वाईट घडलं असतं तर तुझ्या आईला तोंड दाखवायला जागा उरली नसती. आता काही लहान नाहीस तू छाया." सुजाताचा पारा चढला होता. रंगीबेरंगी परकर पोलका घातलेली छाया निर्विकारपणे नखं कुरतडत तिच्यासमोर उभी होती.
"ठोंब्यासारखी काय उभी आहेस? आवर तुझं पटकन."
"सुजाताई, मी परत सांगते तुला; माजं टकुरं फिरलं म्हनून वंगाल वागले. पुना न्हाई व्हनार. देवाची आन." छायाने गळ्याची शपथ घेतली.
"काय व्हायचं राह्यलं आहे छाया? तुझ्यामुळे त्या गलिच्छ झोपडपट्टीत पाऊल टाकावं लागलं. आयुष्यात अशा जागी कधी पाय ठेवेन असं वाटलं नव्हतं." सुजाता चांगलीच वैतागली होती.

शब्दखुणा: 

सिटीबसमधले नाट्य

Submitted by पाषाणभेद on 3 February, 2013 - 19:48

सिटीबसमधले नाट्य

प्रवासी: आपलं हे एक द्या हो.

कंडक्टर (वैतागून): हे म्हणजे काय?

प्रवासी: अहो हे म्हणजे तिकीट द्या. एक सर्पोद्यान द्या.

कंडक्टर: काय नागाचा नाच बघायला चालला वाटतं?

प्रवासी: नाही हो. हे आपलं..

कंडक्टर: मग काय नागाला दुध पाजायला चाललात वाटतं?

प्रवासी: नाही नाही. तसं काही नाहीये.

कंडक्टर: मग तेथे नागाला तेथेल्या पाळणाघरात सोडायला चालले वाटतं? नाही म्हणजे पिशवी बरीच मोठी दिसतेय. गारूडी दिसताय अगदी.

(कंडक्टर "मन डोले मेरा तन डोले मेरा दिलका गया खयाल..." या चालीवर नाचतो. प्रवासीही त्यात सहभागी होतो.)

विषय: 
शब्दखुणा: 

शब्द ----नाट्य----भाग ५--जयनीत दिक्षित

Submitted by जयनीत on 29 August, 2010 - 12:04

पहीला- ए तुझी तर्,खुप झालं,आता गेलाच तू,
(पहीला वकिलाच्या आगांवर धावतो आणि त्याची कॉलर पकडतो,दुसरा त्याला हात धरुन मागे खेचतो)
दुसरा- ए थांब, थांब आज नको नंतर बघु ह्याला,साहेब म्हणाले की आधी प्रेमानी समजवून बघा,समजला तर ठीक्,नाही तर बघू म्हणे काय करायचं ते,आपलं काम आपण केलं,आता साहेब बघतील ह्याचं काय करायचं ते.
पहीला-ठीक आहे,पण ए वकिल्,तू सांभाळुन रहा रे,तू खुप अकड दाखवून राहीलास हं बघतोच तुला.
वकील- अबे जा जा,खुप पाहीलेत तुझ्या सारखे आपल्या साहेबांचे चपराशी,चल नीघ.
पहीला-चपराशी! चपराशी म्हणतो मला?
(परत आंगावर धावतो,वकिल ही उसळुन त्याला मागे ढकलतो,दुसरा पहील्या ला मागीए ओढतो)

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - नाट्य