कादंबरी

बोगोर बुदुर .. भाग १५

Submitted by अविनाश जोशी on 1 April, 2012 - 14:06

--३५--

नंतरच्या हालचाली फारच चटाचट झाल्या.

राणेंनी कंट्रोलला फोन करुन २ स्कॊड कार सोनलच्या घरी पाठवायला सांगीतल्या.

समीरने तानाजीला गाडी काढायला सांगीतली

लालमहलची सिक्युरीटी त्याने चालु केली. लालमहल आता अभेद्य झाला होता.

राणे व समीर मागे बसल्यावर तानाजीने गाडी चालु केली. समीरचे विचार त्याला लगेचच कळत असत.

“राणे. मला काहीस धुसर चित्र दिसत आहे पण ..”

“तुला चित्र तरी दिसत आहे, पण मला तर काळाकुट्ट अंधार”

“राणे! फोनची वायर कापणे जरा विचीत्रच वाटते”

“बर्याच गुन्ह्यात असे होते”

“राणे गेल्या ५/६ वर्षात अशा किती केसेस झाल्या?”

“हम्म्म”

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग १४

Submitted by अविनाश जोशी on 31 March, 2012 - 04:45

रहस्यमय कादंबरी मायबोलीवर क्रमश: येत आहे..
बोगोर बुदुर भाग १ http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २ http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३ http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4 http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर भाग ५ http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६ http://www.maayboli.com/node/33730
बोगोर बुदुर भाग 7 http://www.maayboli.com/node/33764
बोगोर बुदुर भाग 8 http://www.maayboli.com/node/33765
बोगोर बुदुर भाग 9 http://www.maayboli.com/node/33778
बोगोर बुदुर भाग १० http://www.maayboli.com/node/33788

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग १३

Submitted by अविनाश जोशी on 31 March, 2012 - 01:32

रहस्यमय कादंबरी मायबोलीवर क्रमश: येत आहे..
बोगोर बुदुर भाग १ http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २ http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३ http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4 http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर भाग ५ http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६ http://www.maayboli.com/node/33730
बोगोर बुदुर भाग 7 http://www.maayboli.com/node/33764
बोगोर बुदुर भाग 8 http://www.maayboli.com/node/33765
बोगोर बुदुर भाग 9 http://www.maayboli.com/node/33778
बोगोर बुदुर भाग १० http://www.maayboli.com/node/33788

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग १२

Submitted by अविनाश जोशी on 30 March, 2012 - 12:30

रहस्यमय कादंबरी मायबोलीवर क्रमश: येत आहे..
बोगोर बुदुर भाग १ http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २ http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३ http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4 http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर भाग ५ http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६ http://www.maayboli.com/node/33730
बोगोर बुदुर भाग 7 http://www.maayboli.com/node/33764
बोगोर बुदुर भाग 8 http://www.maayboli.com/node/33765
बोगोर बुदुर भाग 9 http://www.maayboli.com/node/33778
बोगोर बुदुर भाग १० http://www.maayboli.com/node/33788

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग ११

Submitted by अविनाश जोशी on 28 March, 2012 - 05:49

--२५--
समीरला ही तोच प्रश्न पडला होता.

त्याने गणपतीचे गुढच उलगडायचे ठरवले. त्याने कुणालला फोन लावला.

" अरे कुणाल तुला मी जशच्या रीसेप्शनचे फोटो काढायला सांगीतले होते. त्याचे काय झाले"

" काढले, पण त्यात गणपती नाही"

" काय?"

" पाहीजेतर मी इमेल करतो. तुम्ही पाहुन घ्या"

हा ही मार्ग बंद झाला होता.

त्याने कांचनला फोन करायचे ठरवले

" कांचन्भाय अरे माझ्या कामाचे तु काय केलेस?"

" काही नाही. अरे आज सकाळी तर सॅंपल्स माझ्याकडे आली. टेस्टस सुरु केल्या आहेत. उद्या पर्यंत
तुला कल्पना देतो."

चला हा ही डेड एंड!!

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग १०

Submitted by अविनाश जोशी on 27 March, 2012 - 01:31

रहस्यमय कादंबरी मायबोलीवर क्रमश: येत आहे..
बोगोर बुदुर भाग १ http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २ http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३ http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4 http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर भाग ५ http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६ http://www.maayboli.com/node/33730
बोगोर बुदुर भाग 7 http://www.maayboli.com/node/33764
बोगोर बुदुर भाग 8 http://www.maayboli.com/node/33765
बोगोर बुदुर भाग 9 http://www.maayboli.com/node/33778

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग ९

Submitted by अविनाश जोशी on 26 March, 2012 - 22:11

रहस्यमय कादंबरी मायबोलीवर क्रमश: येत आहे..
बोगोर बुदुर भाग १ http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २ http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३ http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4 http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर भाग ५ http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६ http://www.maayboli.com/node/33730
बोगोर बुदुर भाग 7 http://www.maayboli.com/node/33764
बोगोर बुदुर भाग 8 http://www.maayboli.com/node/33765

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग ८

Submitted by अविनाश जोशी on 26 March, 2012 - 06:45

बोगोर बुदुर भाग १
http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २
http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३
http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4
http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर .. भाग ५
http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६
http://www.maayboli.com/node/33730

माझ्या दोन कथा मायबोली वर आहेत. वाचुन अभिप्राय द्यावा ही विनंती. लिंकस खालील प्रमाणे, कथा “सवत माझी लाडकी”
http://www.maayboli.com/node/33497
कथा विश्वास
http://www.maayboli.com/node/33369
--१६--

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग ७

Submitted by अविनाश जोशी on 26 March, 2012 - 06:25

बोगोर बुदुर भाग १
http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २
http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३
http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4
http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर .. भाग ५
http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६
http://www.maayboli.com/node/33730

माझ्या दोन कथा मायबोली वर आहेत. वाचुन अभिप्राय द्यावा ही विनंती. लिंकस खालील प्रमाणे, कथा “सवत माझी लाडकी”
http://www.maayboli.com/node/33497
कथा विश्वास
http://www.maayboli.com/node/33369

--१५--

गुलमोहर: 

बोगोर बुदुर .. भाग ६

Submitted by अविनाश जोशी on 25 March, 2012 - 07:59

रहस्यमय कादंबरी मायबोलीवर क्रमश: येत आहे..
बोगोर बुदुर भाग १
http://www.maayboli.com/node/33713
बोगोर बुदुर भाग २
http://www.maayboli.com/node/33715
बोगोर बुदुर भाग ३
http://www.maayboli.com/node/33716
बोगोर बुदुर भाग 4
http://www.maayboli.com/node/33727
बोगोर बुदुर .. भाग ५
http://www.maayboli.com/node/33728
बोगोर बुदुर भाग ६
http://www.maayboli.com/node/33730

माझ्या दोन कथा मायबोली वर आहेत. वाचुन अभिप्राय द्यावा ही विनंती. लिंकस खालील प्रमाणे, कथा “सवत माझी लाडकी”
http://www.maayboli.com/node/33497
कथा विश्वास
http://www.maayboli.com/node/33369

--१३--

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - कादंबरी