संकीर्ण

THE BEST E-MAIL OF THE YEAR

Posted
15 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

कुठे टाकावे ते कळेना, म्हटले चला इथेच टाकू....

THE BEST E-MAIL OF THE YEAR!!!!!

A man was sick and tired of going to work every day while his wife stayed home He wanted her to see what he went through so he prayed:

"Dear Lord: I go to work every day and put in 8 hours while my wife merely stays at home.

I want her to know what I go through, so please allow her body to switch with mine for a day. Amen.

God, in his infinite wisdom, granted the man's wish.

विषय: 
प्रकार: 

बुद्धं शरणं गच्छामि!

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

बुद्धं शरणं गच्छामि!
धम्मं शरणं गच्छामि!
संघं शरणं गच्छामि!

विषय: 
प्रकार: 

वनभोजन

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

ऐन मार्गशीर्ष-पौषात जेव्हा बोचरी थंडी पडायची तेव्हा पावसाच्या पाण्यावर येणार्‍या पिकांची सुगी करून, त्याच जागी केलेली रब्बी पिके खुरपणीला आलेली असत. हवेत गारवा, सगळीकडे अजूनही असलेली हिरवळ, शेतात वार्‍याच्या लयीवर हलणारी गहू, हरभरा, वाटाणा यांची चिमुकली रोपं, खळाळत वाहणारे ओढे आणि गावाला सगळीकडून वेढणार्‍या डोंगरांवर वाढलेल्या कमरेइतक्या गवतावर अखंड लाटा उमटवणारा वारा... या सगळ्यांमुळे हे दिवस संपूच नयेत असं वाटायचं. पण म्हणतात ना- शाळू दिवस... कसे भुर्रकन निघून जातात.. आणि मग येतो रखरखीत उन्हाळा!

विषय: 
प्रकार: 

If You Can Keep Your Head

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

.

"If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you;
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;

If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don't deal in lies,
Or being hated, don't give way to hating,
And yet don't look too good, nor talk too wise.

If you can bear to hear the truth you have spoken
Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life broken,

विषय: 
प्रकार: 

प्रश्न आणि प्रश्न

Posted
17 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

नाही म्हणजे हे मायबोली, नेमकं आहे तरी काय?

हो ते सगळं ठीक आहे, तुम्ही हे दहा वर्ष करताय, पण त्याचा उद्देश काय?

तुम्ही सुरुवात कशी केली? प्लॅन काय होता आणि तो कितपत successful झाला?

पुढचा plan काय आहे? तो तुम्ही एकदा सांगून का नाही टाकत?

विषय: 
प्रकार: 

नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा!

Posted
17 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
14 वर्ष ago

|| श्री

म्हटलं आपण पण जागा घ्यावी म्हणजे इथून कुणी विषयांतर केलं म्हणून हाकलणार नाही.

विषय: 
प्रकार: 

स्काऊट

Posted
17 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

Scout म्हणजे बालवीर. (मुलगी असेल तर तिला Guide म्हणतात.) स्वावलंबन, स्वसंरक्षण आणि समाजाला उपयोगी पडणे हे त्याचे ब्रीद असते. बदल्यात तो कसलीही अपेक्षा ठेवत नाही. स्काऊटची शिकवण आम्हाला शाळेतून दिली जायची. प्रत्येकाने आपण समाजात राहतो, त्याशिवाय जगूच शकत नाही हे नेहमी लक्षात ठेवायला हवे, आपण समाजासाठी काही करतो म्हणजे समाजावर उपकार करत नाही तर आपण त्या समाजाचे देणे लागतो आणि त्याची परतफेड करणे हे आपले कर्तव्यच आहे. हे आमच्या मनावर बिंबवले जाई.

प्रकार: 

दहावीपर्यंत मला...

Posted
17 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

हावीपर्यंत मला एकूण चार शाळा बदलाव्या लागल्या. बालपणातली काही वर्षं मी माझ्या गावी माझ्या आजीजवळ होतो. आणि त्या गावातली प्राथमिक शाळा ही त्यातली सगळ्यात पहिली. आमचा गाव म्हणजे बत्तीस शिराळ्यातलं एक अगदी छोटं खेडं.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - संकीर्ण