अंगाई

पाळणा / अंगाई

Submitted by कविन on 26 February, 2020 - 10:24

बाळा जो जो अंगाई | गाई तुझी ग आई
बाळा जो जो अंगाई
आली घरा ती आली, बनून गवराई
बाळा जो जो अंगाई
बाळलेणी ती ल्याली | लावा तीट हो गाली
भाग्य रेखाया भाळी, आली दुरून सटवाई
बाळा जो जो अंगाई
अंगडी टोपडी ल्याली | हसू फुलले गाली
जणू अंगणी माझ्या, फुलली हि जाई
बाळा जो जो अंगाई
रक्षितो बाळाला माझा रामराया
कोड पुरवी अंबाबाई, कौतुके पाही आई
बाळा जो जो अंगाई

शब्दखुणा: 

अंगाई.... चांदोमामा

Submitted by पुरंदरे शशांक on 12 May, 2017 - 03:03

चांदोमामा गोरा पान.... बाळ किती नाजूक छान

चांदोमामा ढगांमागे..... बाळ अजून कसे जागे

चांदोमामा गोल गोल .... बाळा बाळा डोल डोल

डोल डोल डोलताना
बाळ मुठी मिटताना
गाई गाई करताना
वळवळ चळवळ थांबताना

डोळे गेले मिटून
बाळ गुर्कन झोपून.....

अंगाई

Submitted by संतोष वाटपाडे on 22 July, 2014 - 21:31

मेढींतुन नाद किड्यांचा कानावर हलका येतो
दारावर वारा कातर का गीत उदासिन गातो
मातीत बुजवली स्वप्ने केलीत उशाशी गोळा
कंदील पेटला काळा तू झोप तान्हुल्या बाळा

गवताच्या पाचोळ्याचे हे छप्पर हसते आहे
पेटली कधीची नाही ती चूल धुमसते आहे
मी पेज पिठाची देते तू नको करु कंटाळा
कंदील पेटला काळा तू झोप तान्हुल्या बाळा

झोपडि ही माळावरची रात्रीत उगा थरथरते
तुटलेली जुनाट खिडकी लावली तरी करकरते
अंधार भयानक पडता टिटवीला सुचतो चाळा
कंदील पेटला काळा तू झोप तान्हुल्या बाळा

बरडावर असेल नक्की जित्राब कुणाचे मेले
चवताळून पिसाट कुत्रे परसातुन भुंकत गेले
घाबरु नको थोडाही तू झाक अता रे डोळा

शब्दखुणा: 

चीड्याघ ईगाअं

Submitted by मामी on 12 July, 2013 - 03:11

(चाल : सुतार उत्तमसा. मात्र वाद्यवृंद : 'उठा राष्ट्रवीर' चा)

कित्येक युगे घडा पालथा पडला
आतील ऐवजही सडला

चहूबाजूला जग बदलते रोज
किड्यांची घड्यात बुजबूज

मोकळी हवा, स्वच्छ ऊन अन पाणी
रुंदावली क्षितिजे, बदलली जुनी ती गाणी

नव समिकरणे, विचार नव, नव वारे
या घड्यास उपरे सारे

आपुल्याच नादी रमला
कवटाळुनि जुनेच बसला
नाकारी सर्वही बदलां

उठण्याचे घेईल कधी कष्ट हा घडा?
कधी होईल का हा सुपडा?

अंधाराचे अंगाईगीत

Submitted by सुसुकु on 23 October, 2012 - 17:44

अंधाराचे अंगाईगीत

उगी उगी रडू नको माझी बाळी
रडू नको आता फार रात्र झाली

बघ इक्डे तिक्डे सारी वाडी काळी
झाडे काळीकुळी सावलीही काळी
उभी शांत जशी पुतळा ती खेळी
रडू नको आता फार रात्र झाली

चांद नाही बाही नाही त्याची पाळी
नोकर हा जसा फिरती ही भाळी
आज दिस सुटीचा उद्या पळापळी
रडू नको आता फार रात्र झाली

नाही आई शेजी असे कामा गेली
काम असेही अन तसेही ह्या अवेळी
जशी तू तशी मीही जीव हा जाळी
(जसा मी तशी तूही जीव हा जाळी)
रडू नको आता फार रात्र झाली

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - अंगाई