नवकविता

चीड्याघ ईगाअं

Submitted by मामी on 12 July, 2013 - 03:11

(चाल : सुतार उत्तमसा. मात्र वाद्यवृंद : 'उठा राष्ट्रवीर' चा)

कित्येक युगे घडा पालथा पडला
आतील ऐवजही सडला

चहूबाजूला जग बदलते रोज
किड्यांची घड्यात बुजबूज

मोकळी हवा, स्वच्छ ऊन अन पाणी
रुंदावली क्षितिजे, बदलली जुनी ती गाणी

नव समिकरणे, विचार नव, नव वारे
या घड्यास उपरे सारे

आपुल्याच नादी रमला
कवटाळुनि जुनेच बसला
नाकारी सर्वही बदलां

उठण्याचे घेईल कधी कष्ट हा घडा?
कधी होईल का हा सुपडा?

Subscribe to RSS - नवकविता