पाळणा

शांतव्वा

Submitted by VrushaliSungarKarpe on 11 April, 2018 - 03:56

गावाच्या हद्दीमध्ये येणाऱ्या ST च्या खिडकीतून डोकावले तर पाटलांचा चिरेबंदी वाडा नजरेस पडायचा. मोठ-मोठ्या दगडी विटांनी बांधलेल्या भिंती , त्यात हे भले मोठे सागवानी दार. गावातील मंडळींसोबत गुजगोष्टी करण्यासाठी विटांनी बांधून घेतलेली बैठक व्यवस्था आणि त्यावर शेणाचा सपका. दारासमोर सारवलेले आंगण, तिथे रोज न चुकता शांतव्वा पहाटेच्या वेळेस रांगोळीची सुबक नक्षी उमटवत असे. पाटलांचा वाडा गावाची शान होता. दारातून आत आल्यावर तुळशीवृन्दावन होते. वाड्यात दूधदुभती जनावरं देखील होती. गाय आणि तिचे वासरू, दोन म्हशी, पाच सहा शेळ्या. किसन पाटील म्हणजेच दाजी.

सुखाचा पाळणा

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 28 January, 2018 - 09:34

सुखाचा पाळणा

सुख लोपताच मन बालहट्ट करतं
मोडलेला उस पुन्हा जोडून मागतं

पाळणा सुखाचा जत्रेत असा भिरभिरतो
कधी उंच आकाशी तर कधी भूईशी फिरतो

फिरवणारा हात अदण्यात
आपण फक्त बसायचं
वर गेलं तरी हसायचं
खाली आलं तरी हसायचं

गतिशीलता पाळण्याचा स्थायिभाव
नाही येत गंमत , येता
वरचा किंवा खालचा ठेहराव

अंधार चिरत गाडी
बोगद्यात शिरतेच ना
शिळ घालत घालत
पुन्हा उजेडात येतेच ना

चक्र निसर्गाचही बदलत असतं
ग्रीष्माच्या पाठून वर्षा बरसतं

दत्तात्रय साळुंके

शब्दखुणा: 

उंच उंच झोका

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 16 August, 2016 - 02:03

झुला, झोपाळा, पाळणा प्रत्येकानेच अनुभवलेला असतो. सुगंधी, रंगीबिरंगी हारा-फुलांनी सजून, फिरत्या भिंगरीच्या खेळण्याच्या गमतीत, ठरलेले नाव फुला-रांगोळ्यांसह गुपित सांभाळत, कुणी राम घ्या, कुणी लक्ष्मण घ्या च्या सुरेल लयीत, बाळाचे नाव पाळण्याच्या कुशीत, पाळण्याच्या साक्षीने बाळाच्या कानात ऐकवून प्रचलित केले जाते. पाळणा गीताच्या सुरांवर बाळाच्या उंच झोक्यांची सुरुवात इथूनच होते. अशा प्रकारे अगदी बालपणापासूनच पाळण्याची संगत प्रत्येकालाच लाभलेली असते.

विषय: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - पाळणा