केदार१२३ यांचे रंगीबेरंगी पान

आप्पा आणि बाप्पा

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

" काहीतरी उद्योग काढ बघू" आप्पा प्रधान
" आता गुपचूप झोप " बाप्पा सरमळकर
" अरे बाप्पा मनाला काहीतरी चाळा हवा ना"

विषय: 
प्रकार: 

माझी गोष्ट

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

आज काल माझ्या आयुष्यात काही तरी वेगळ घडतय. वेगळ म्हणजे नक्की काय ते अस सुसंगत पणे नाही सांगता येणार पण तरीही एक प्रयत्न करतो. आता हेच बघा ना मी कोण हे सांगायच्या आधीच तूम्हाला दूसरच काहीतरी सांगायला सुरूवात केली.

विषय: 
प्रकार: 

माजी मराठी फिल्लम बाजी

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

मराठी चित्रपटांना येणारी सध्याची दूरावस्था लक्षात घेता, मराठी चित्रपट उद्योगाचे पूनरज्जीवन (खरे तर पूनरुत्पादन, पूण्यवचन असे भारी भरकम शब्द आठवत होते.

विषय: 
प्रकार: 

काळ्या पिशवीत पिशवीत

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

(श्री विठ्ठल वाघांची क्षमा मागून)

काळ्या पिशवीत पिशवीत बॉटल हालते
बॉटल हालते बॉटल हालते

बाईल थयथया नाचते दोस्त घरी बोलवितो
घरी बोलवितो दोस्त घरी बोलवितो

घरन बाबा हाकलतो छंदी फंदीच्या जोडीला

विषय: 
प्रकार: 

भूमिका

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

घरासमोरची वाट मिट्ट काळोखात बुडली. दूर कुठेसा दिवा दिसायला लागला तस येसू न लाकडी खिडकी ओढून घेतली खूट्टकन. देवाजवळ दिवा लावला आणि पटकन चूल पेटवून घेतली. पेजेवर झाकण ठेवून देवळाशी आली.

विषय: 
प्रकार: 

आजचे राशी चक्र

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

(मायबोलीकरांचे भविष्य कथन करण्याचा हा तोकडा प्रयत्न आहे. चू भू द्या घ्या)

विषय: 
प्रकार: 

सदू आणि दादू

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

(सदू आणि दादू नेहेमी प्रमाणेच गोदू ची वाट पहाताहेत. पण ह्यावेळी ते प्रत्यक्ष भेटत नसून माय बोलीवर भेटताहेत अश्याच कुठल्याश्या बी बी वर)

सदू : नमस्कार मंडळी. कोणी आहे का इथे (हसणारी बाहुली)

विषय: 
प्रकार: 

भैया हलेना

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

भैया हलेना भैया चालेना
भैया खंत करी काही केल्या परतेना

गेले 'जोगेश्वरी' च्या गोठी
म्हटली म्हशींसवे गाणी
आम्ही दूधात पाणी मिळवून रे

आले सप च्या मनी
अबू बरळला जनी
राजास पाहून गळाले हातपाय रे

हा तर संजय निरूपम

विषय: 
प्रकार: 

व्हॅलेंटाइन च्या निमीत्ताने

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

व्हॅलेंटाइन च्या निमीत्ताने तूला काही सांगाव म्हणतोय
जून्या आठवणीतले जूनेच डाव तूझ्याशी मांडावे म्हणतोय

आइनस्टाइनचे सिद्धांत आणि ऍरीस्टोटल ची गणित मला जमलीच नाहीत
तशी ऐन वसंतात साद घालणारी 'तू' मला कधी कळलीच नाहीस

विषय: 

सया म्हणे

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

व्रुक्षवल्ली आम्हा सोयरे मर्कटे.
ऑसी आळवीती हे रडगाणे

फळी चेंडू राहीला केवळ उपचारासी
ताबडवितो 'अनिल' आता काय करू

'हर' कथा 'भज' परवडेना विस्तार.
करूनीया कर्म उगी रहावे.

सया म्हणे आता मूढांचा संवाद
आपूलाच वाद आपुल्याशी

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - केदार१२३ यांचे रंगीबेरंगी पान