केदार१२३ यांचे रंगीबेरंगी पान

असाच एक सुंदर दिवस

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

तस पाहील तर समुद्राच आकर्षण अस मला फारस कधी जाणवलच नव्हत. कदाचित मुंबईचा बरबटलेला समुद्र किनारा आणि गलिच्छ पाणी त्याला कारणीभूत असेल. ती माणस वहावणारी गर्दी अगदी नकोशी वाटायची. मला बघून मुंबईचा समुद्रा केविलवाण हसायचा.

विषय: 

१६ जुलै २००४

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

१६ जुलै २००४, हा दिवस मला कायम डंख मारत रहातो. काही जखमा भरण्यासाठी नसतातच मूळी. कायम वहातच रहातात त्या. अस वाटत की जीवनाच्या अंतापर्यन्त ह्या जखमा वहातच रहाणार आहेत. त्यानंतर्च विश्व अजून तरी ज्ञात नाही.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - केदार१२३ यांचे रंगीबेरंगी पान