केदार१२३ यांचे रंगीबेरंगी पान

१६ जुलै २००४

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

१६ जुलै २००४, हा दिवस मला कायम डंख मारत रहातो. काही जखमा भरण्यासाठी नसतातच मूळी. कायम वहातच रहातात त्या. अस वाटत की जीवनाच्या अंतापर्यन्त ह्या जखमा वहातच रहाणार आहेत. त्यानंतर्च विश्व अजून तरी ज्ञात नाही.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - केदार१२३ यांचे रंगीबेरंगी पान