प्रवासवर्णन

राकट देशा, कॅनियनच्या देशा - युटाह (Utah) - प्रकाशचित्रे

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

नुकतीच आम्ही कोलोरॅडो स्प्रिंग्स कोलोरॅडो, मोआब युटाह आणि रॉकी माउंटन नॅशनल पार्क, कोलोरॅडो ची ट्रीप करून आलो. त्यातल्या मोआब, युटाह (Utah) मधली काही प्रकाशचित्रं.

विषय: 

आमची पिटर्सबर्गची यात्रा

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

मागच्याच आठवड्यात सेंट पिटर्सबर्ग(लेनिनग्राड) ला जाण्याचा योग आला.३०६ वर्षापुर्वी बांधलेले हे शहर अतिशय सुंदर आहे आणि ३०६ वर्ष ते तेथील लोकांनी जतन केले आहे हे त्याहुन महत्वाचे आहे.१७०३ साली पिटर या त्सार्(राजा)ने फिनलंड बरोबर

विषय: 

माझी व्हिएन्ना यात्रा - सिंहावलोकन - ४

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

भाग १ : http://www.maayboli.com/node/6559
भाग २ : http://www.maayboli.com/node/6789
भाग ३ : http://www.maayboli.com/node/6790
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

माझी व्हिएन्ना यात्रा - सिंहावलोकन - २

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

भाग १ : http://www.maayboli.com/node/6559
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रायगड स्वारी - हे होणें तर श्रींच्या मनात होते...

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

रायगडला मी गेल्या १०-११ वर्षात गेलो नव्हतो. ३१ डिसेंबर १९९७ला माझी शेवट्ची फेरी झाली होती, पण त्यानंतर काही केल्या योग येत नव्हता. अगदी माझे वडील जेव्हा तीन वर्षे महाडला होते तेव्हाही मी जाऊ शकलो नव्हतो.

विषय: 

रायगड

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

निलचा अचानक ट्रेकला जायचा बेत ठरला... जोडीला २ योबाबा (योगायोग आणि Yo Rocks) आणि ३ ओबाबा (निल, दिनेश आणि अस्मादिक)

भुईकोट करुया किंवा जलदुर्ग करूया... चढउतार नाही जमायचं... प्रवासाची दगदग... घरची परवानगी... अशी कारणे देत मी टाळाटाळ करत होतो... पण निल काही एकेना... रायगडलाच जाऊया हवं तर रज्जूमार्गे जाऊ... या आश्वसनावर मी आणि नंतर दिनेश गाडीसकट यायला तयार झालो...

विषय: 

माझा एक गंमतीदार प्रवास

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

काही वर्षा पूर्वी खरे घड्लेले प्रवास वर्णन.....

विषय: 

एका वविची गोष्ट

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

"एका वविची गोष्ट"
विषय: 

काहीही

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

पुण्यामधे सलमान, लारा आणि शान थिरकणार
आयडीया रॉक्स इंडियाच्या धुनवर

असाच एक सुंदर दिवस

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

तस पाहील तर समुद्राच आकर्षण अस मला फारस कधी जाणवलच नव्हत. कदाचित मुंबईचा बरबटलेला समुद्र किनारा आणि गलिच्छ पाणी त्याला कारणीभूत असेल. ती माणस वहावणारी गर्दी अगदी नकोशी वाटायची. मला बघून मुंबईचा समुद्रा केविलवाण हसायचा.

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - प्रवासवर्णन