||गणपती बाप्पा मोरया||

||मंगलमूर्ती मोरया||

Submitted by लाजो on 24 September, 2015 - 20:33

||गणपती बाप्पा मोरया| मंगलमूर्ती मोरया|| _/\_

गजानना तव रूप मनोहर _/\_

१.
0.jpg

२.
27.jpg

३.
1.jpg

४.
2 (2).jpg

५.
3 (2).jpg

६.
8.jpg

७.

लेकीने बनविलेला गणपती बाप्पा

Submitted by अनुश्री. on 23 September, 2012 - 00:54

लेकीचे नाव मिहिका. वय पावणेसात वर्ष.

आमच्या घरचे गणपती बाप्पा बनवत असताना आमच्या शेजारी बसुन आम्ही कस करतो ते बघत बघत आमची कोणतीही मदत न घेता स्वतःचा गणपती बाप्पा बनवला आहे तिने Happy
तिच्या आजोबांनी तिला फक्त उंदीर बनवून दिला.

mihikacha bappa.jpg

विषय: 

||गणपती बाप्पा मोरया||

Submitted by बंडा on 13 September, 2011 - 14:23

आधिवंदु तुज मोरया..
तो आला... त्याने पाहिल.... मन प्रसन्नतेने नटले... सुखकर्ता दु:खहर्ता.. टाळ, मॄदुंग.. आरति.. प्रसाद..
G001.jpg

मुखदर्शन...
G002.jpg

सर्वांन वर समान कॄपा दॄष्टि असुंदे.....
G003.jpg

वरिल फोटो आमच्या मामाश्रिंच्या घरच्या गणपति चे आहेत..

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - ||गणपती बाप्पा मोरया||