||मंगलमूर्ती मोरया||

Submitted by लाजो on 24 September, 2015 - 20:33

||गणपती बाप्पा मोरया| मंगलमूर्ती मोरया|| _/\_

गजानना तव रूप मनोहर _/\_

१.
0.jpg

२.
27.jpg

३.
1.jpg

४.
2 (2).jpg

५.
3 (2).jpg

६.
8.jpg

७.
9.jpg

८.
10.jpg

९.
11.jpg

१०.
12.jpg

११.
13.jpg

१२.
14.jpg

१३.
28.jpg

१४.
29.jpg

१५.
30.jpg

१६.
31.jpg

१७.
32.jpg

१८.
33.jpg

१९.
15.jpg

२०.
16.jpg

२१.
17.jpg

२२.
19 (2).jpg

२३.
20.jpg

२४.
21.jpg

२५.
22 (2).jpg

२६.
22.jpg

२७.
4.jpg

२८.
5.jpg

२९.
7.jpg

३०.
6.jpg

३१.
IMG_0182.jpg

३२.
24.jpg

३३.
25.jpg

३४.
26.jpg

३५.
23.jpg

*फोटो ३३ - लेकीने केलेला प्ले डो चा गणोबा Happy

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वाह!! जबरदस्त कलेक्शन आहे तुझ्याकडे लाजो, __/\__ खूप सुंदर!!
अगदी गणपतीमय झालं वातावरण!!!
लेकीने स्वहस्ते बनवलेला गणोबा ही सुरेख !!! Happy

क्या बात है !!!! मस्तच.
प्रचि १९ आणि ३३ खुपच आवडले Happy

वाह!! जबरदस्त कलेक्शन आहे तुझ्याकडे लाजो,>>>>वर्षूदी +१

हा लाजोला छब्बू... चार वर्षांपूर्वी आमच्या घरी केलेल्या गणपती मूर्तींच्या आरासीचा.. (बरेच गणपती नाहीयेत तरी ह्यात)

DSC06486_1.JPG

झोपाळ्यावरचा बाप्पा खूपच आवडला.. लेकीने केलेला पण क्युट आहे अगदी

वाह!! जबरदस्त कलेक्शन आहे तुझ्याकडे लाजो,>>>> +११