तु आणि मी

Submitted by चिन्गुडी on 5 October, 2014 - 05:04

धुंद डोळ्यातल तुझ्या हा भाव
उलगडतो माझ्या स्वप्नांचा गाव

गावात या.. तु आणि मी
हातात तु घेता हात
विरघळतात सारे शब्दभाव....

अश्याच एका कातरवेळी
तुला बिलगावे अन हळुहळु भावना पाझरव्यात
माझ्या मुक शब्दांचा मांडावा
एक सैरभैर डाव.....

या गावच्या वेशीवर घर तुझे
अन माझे न अस्तित्व काही
निव्वळ त्या धुंद चंद्राच्या
साक्षीची ठेव.....

तु ..तुझ्या मनातुन अन मी माझ्या
त्याला साक्ष ठेवत आहे...
या स्वप्नांपलीकडेही
इतरही धागे जुळलेले आहेत...

कशी ठेऊ त्यांना मागे
कसे हे तोडु धागे,
येऊ या स्वप्नांच्या मागे?

पण लक्षात ठेव ... या सप्तरंगी धाग्यातला
एक रंग मात्र सदैव तुझाच आहे!

शब्दखुणा: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users