तू होतिस तेन्व्हा

Submitted by सुधाकर.. on 6 July, 2011 - 05:57

तु होतिस तेव्हा ........!
चन्द्र चान्दन्याचा गाव होता
मनात खोल वसलेला
झाडाआड रोज दिसे
चन्द्र बनात हसलेला

तु होतिस तेन्व्हा......!
वेडा होता पाउस
खुळावुन रिम्झिम्नारा
आणि स्पर्शासाटि बेभान
गन्धवेडा वरा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: