हरी

किती भोळी रखुमाई

Submitted by पुरंदरे शशांक on 1 April, 2018 - 23:36

किती भोळी रखुमाई...

सावळ्या गं विठ्ठलाच्या
हाती हात कसा दिला
रूक्मिणी तू नाजुकशी
वर रांगडा वरला ?

धावे जनाईच्या मागे
शेण्या उचलीत गेला
कबिराला बोले थांब
शेला विणाया बैसला

सुखे विष पिऊनिया
मीरेपाठी उभा ठेला
किर्तनात करी साथ
नाम्याहाती खाई काला

नाही याला काळवेळ
भक्तकाजि रमलेला
मुलखाची भोळी बाई
वर असा निवडला ?

माय भक्तांलागी तूंचि
खोटेनाटे तुज सांगे
नाही युगत कळली
भाळलीस याच्यामागे

हरी किर्ती गुढी

Submitted by पुरंदरे शशांक on 18 March, 2018 - 00:42

हरी किर्ती गुढी

हरीनाम सार । हरी संकीर्तन । हरी गुणगान । संत गाती ।।

हरी महिमान । संतांसी प्रमाण । हरी हे निधान । संतजना ।।

गुढी उभारोनी । हरी महात्म्याची । मिरविती साची । हरीभक्ती ।।

हरिविणे जिणे । व्यर्थ वाटे संती । नित्य रमताती । हरीनामी ।।

प्रेमे जाऊ आम्ही । संतांसी शरण । तेणे हरी जाण । संतुष्टेल ।।

प्रेम भक्तीभाव । सुख समाधान । लाभे कृपादान । अनायासे ।।

हरी किर्ती गुढी । उभारू आनंदे । तेणे विश्व कोंदे । निजानंदी ।।

शब्दखुणा: 

खोटारडा तू...

Submitted by तुंगा on 22 December, 2010 - 12:04

खोटारडा तू आहेस कान्हा
सदा ठकवितोसी आम्हा गोपीकांना !! धृ!!

सवंगड्यास घेऊनी घरामध्ये येतो
दही, दूध, लोणी खाऊन जातो
किती शोधू याला, कुठे सापडेना !! १ !!

यमुनेच्या पाण्या जाता अडवितो वाट
खडे मारूनी हा फोडीतसे माठ
काय सांगू बाई सासुसासर्‍यांना !! २ !!

स्नान करायासी गेलो यमुनेच्या डोही
कसा कोठोनि हा आला कळालेच नाही,
घेऊनिया वसने म्हणतो, जोडा करांना !! ३ !!

कुणा हसवितोसी, कुणा रडवितोसी,
कुणा तारीतोसी, कुणा मारीतोसी
हरी तुझी लीला, कुणाला कळेना !! ४ !!

तुंगा...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - हरी