डेटाबेस

मायबोली सारखे संकेतस्थळ

Submitted by विजय देशमुख on 11 January, 2013 - 02:46

मायबोली हे संकेतस्थळ कोणत्या प्रणालीवर आधारीत बनवले आहे?

मराठी मंडळ कोरियाचे अश्याच प्रकारचे संकेत-स्थळ बनवण्याचा विचार आहे,त्याकरीता संकेतस्थळ बनवणारे निष्णात तज्ज्ञ असणे गरजेचे आहे का की ज्याला थोडाफार अनुभव आहे, तोही (मर्यादीत प्रमाणात का होईना) बनवु शकेल?

अगावू धन्यवाद

डेटा वेअरहाऊसिंग

Submitted by रीया on 4 November, 2012 - 06:01

मला डेटावेअरहाऊसिंगबद्दल माहिती हवी आहे. अगदी बेसिक पासून सर्वच!
नेमकी काय टेक्नॉलॉजी आहे, कोणती पुस्तके, वेबसाईट्स रेफेर करावी ईत्यादी.
नव्या प्रोजेक्ट मध्ये डेटावेअरहाऊसिंगवर काम असून माझं या बाबत ज्ञान अगदी शुन्य आहे.
काही कारणांमुळे हा प्रोजेक्ट टाळता येणार नाही.
प्लिज गाईड करा

डेटा मायनिंग म्हणजे काय?

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 5 July, 2011 - 03:06

डेटा मायनिंग म्हणजे काय?

घरबसल्या ऑन लाईन डेटा मायनिंगचे काम करा अशा जाहिराती दिसतात. हे नेमके कसले काम असते?

मराठी मोजमापे

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
13 वर्ष ago

धान्य मोजण्याची मापं :

दोन नेळवी = एक कोळवे
दोन कोळवी = एक चिपटे
दोन चिपटी = एक मापटे
दोन मापटी = एक शेर
दोन शेर = एक अडशिरी
दोन अडशिर्‍या = एक पायली
सोळा पायल्या = एक मण
वीस मण = एक खंडी

सोने-चांदी-औषध मोजण्याची मापं :

गुंज तुम्हाला माहीतच असेल. नसेल तर इथे पहा : गुंज
आठ गुंजा = एक मासा
बारा मासे = एक तोळा

अंक :

१ - एक
१० - दहा
१०० - शंभर
१००० - हजार
१०००० - दहा हजार
१००००० - लक्ष

प्रकार: 
शब्दखुणा: 

मराठीत प्रथमच मोल्सवर्थ मराठी-इंग्रजी शब्दकोश युनिकोड सीडीत उपलब्ध ...

Submitted by santosh.shinde9 on 17 September, 2009 - 15:22

सर्वांनी लक्ष द्यावे...

मराठीत प्रथमच मोल्सवर्थ मराठी-इंग्रजी शब्दकोश आता सीडी आवृत्तीत उपलब्ध झाला आहे. तो संगणक प्रकाशनने उपलब्ध केला आहे. त्याची किंमत फार कमी म्हणजे फक्त ७५/- रू. आहे व त्यामध्ये ६०००० हून अधिक मराठी शब्दांचे अर्थ हे इंग्रजी भाषेत उपलब्ध केलेले आहेत. तो शब्दकोश युनिकोडमध्ये असल्याने त्यामध्ये मराठी शब्द शोधण्याची सोयही त्यात केलेली आहे. तसेच वाचण्यासाठी टाईप लहान-मोठा करण्याची सोयही त्यात दिलेली आहे.

विषय: 

फायरफॉक्समध्ये शुद्धलेखन चिकित्सा

Submitted by shantanuo on 8 August, 2009 - 00:41

मराठीत काही टंकायचे म्हणजे शुद्धलेखन ही एक कायमची डोकेदुखी बनून राहते. फायरफॉक्स हा न्याहाळक वापरत असाल तर मात्र यातून एक मार्ग आहे. फायरफॉक्समध्ये शुद्धलेखन कसे तपासायचे ते पाहूया.
फायरफॉक्स वापरत असाल तर खालील पानावर जाऊन मराठी डिक्शनरीचे एड-ओन जोडून घ्या.

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/12797/

Oracle

Submitted by महेश on 27 July, 2008 - 21:59

Admin please move the message to appropriate board if this board is not correct.

I am facing one problem in Oracle 8i.
There is very big select query, it is taking hell lot of time to complete the execution
and at the end it is throwing following error.

ORA-01652: unable to extend temp segment by 513 in tablespace TEMP

When I searched on internet, I found many suggestions to increase size of tablespace or to add datafiles.
But currently size of TEMP tablespace is less than 1GB
and DBA is saying that there is no need to increase because already it is set to MAX 4GB.

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - डेटाबेस