गौळण

नको रे कान्हा

Submitted by पाषाणभेद on 22 January, 2012 - 18:32

नको रे कान्हा

नको रे कान्हा आडबाजूला भेटूनी
नको लगट दावू उगीचच खेटूनी ||

नार मी भोळी साधी सरळ हरणी
रस्त्याने जाई येई सलज्ज तरणी
सख्यांसवे मथूरा बाजारी निघाले
अडवूनी दुध दही नको घेवू लुटूनी ||

गोरी माझी काया तू रे सावळा
मनात दुजे काही चेहेरा भोळा
नको छेडाछेडी दिसे मग सार्‍यांना
ओढताच वस्त्र अंगाचे गेले सुटूनी ||

श्रीहरी मनमोहन कृष्णा रे मुकूंदा
केशव मुरलीधर माधवा गोविंदा
अनंत नावे तुझी येती माझ्या मुखी
विनवीते गौळण पाया तुझ्या पडूनी ||

तुझ्याविण दुजे माझे आहे सांग कोण
तुझ्याविण जग सारे होई वैराण

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

राधा गौळण

Submitted by पाषाणभेद on 22 September, 2011 - 20:39

राधा गौळण

आळवणी करते कृष्णाची; राधा गौळण मी मथूरेची ||धृ||

दुध दही करण्यासाठी; बाजारी मथुरेच्या नेण्यासाठी
पहाटेच उठूनी धारा काढीते गायींची ||१||

गोपींकांना सवेत घेवूनी; यमूना तिरावर रास खेळूनी
वाट पाहते नंदलालच्या मुरलीची ||२||

मायेच्या पाशात न शिरण्या; मोहांपासूनी विलोभी होण्या
आस लागली तुझ्या न माझ्या मिलनाची ||३||

- पाषाणभेद (दगडफोड्या)
२३/०९/२०११

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

कान्हा माझ्या भुकेची वेळ आता झाली

Submitted by पाषाणभेद on 31 July, 2011 - 02:16

कान्हा माझ्या भुकेची वेळ आता झाली

अरे कान्हा माझ्या भुकेची वेळ आता झाली
निट जपून वाढ माझी फाटकी रे झोळी ||धृ||

सकाळीच उठले मी अजाणतेपणी
काय घडेल दिसभर नव्हते ध्यानी
पोट नाही भरले जरी न्याहरी केली
कान्हा माझ्या भुकेची वेळ आता झाली ||१||

पंचपक्वांन्न आहे सोबतीला शिरापुरी
भरलेलं ताट आले समोर दुपारी
किती खावे किती नको झाले त्यावेळी
कान्हा माझ्या भुकेची वेळ आता झाली ||२||

कधीतरी आराम मिळो ह्या पोटाला
संध्यासमय जवळ हा आला
पाषाणगवळण तुझ्या चरणी लीन झाली

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

रंगताना रंगामध्ये

Submitted by अभय आर्वीकर on 18 March, 2011 - 09:08

रंगताना रंगामध्ये

यमुनेच्या तिरावर, आवळीच्या झाडावरी
दडुनिया बसला गं, नटवर गिरिधारी
पाहुनिया राधिकेला, गुपचिप कान्हा आला
घेऊनिया पिचकारी, नेम धरितो मुरारी
सोडीयेली धार कशी? सररररर
रंगताना राधा बोले अररररर
बावरता राधा पळे, असे कान्हुला तो छळे
तरी चुकेचिना लळे, सावळ्याच्या चाळ्यामुळे
मग राधा करुणेने, बोलू पाहे केविलवाणे
रंगलेले रूप म्हणे, आहे मला घरी जाणे
आतातरी थांब ना रे.....!
कान्हा, आतातरी थांब ना रे.....!

अरे थांब गिरिधारी नको मारू पिचकारी,
रंगामध्ये भिजविशी किती रे मुरारी ...IIधृ०II

माळ तुटली कशी? मोती गळले कसे?
कंकण टिचकून हातात रुतले कसे?

गुलमोहर: 

तुफान विनोदी धमाल लोकनाट्य - देश प्रेमाला पुरत नाही (भाग १ व २ एकत्र)

Submitted by पाषाणभेद on 8 March, 2011 - 07:52

तुफान विनोदी धमाल लोकनाट्य - देश प्रेमाला पुरत नाही.

पाषाणभेद सचिन बोरसे सहर्ष सादर करीत आहे, तुफान विनोदी धमाल लोकनाट्य - वैरी भेदला वाटंवरचा अर्थात देश प्रेमाला पुरत नाही.

प्रमुख भुमीका: राजा, राणी, राजपुत्र, प्रधान, हवालदार, शिपाई, राजपुत्री, कोतवाल, दिवाणजी, हुजर्‍या, हवालदार, भालदार, चोपदार, दासी, नर्तीका, विदुषक, सोंगाड्या आदी.

लेखक, कवी: शाहीर पाषाणभेद सचिन बोरसे
दिग्दर्शनः xxx
संगीतः xxx
कलाकार: xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx,
(पडदा उघडतो तेव्हा शाहीर गण सुरू करतात.)
-------------------------

गुलमोहर: 

वेणी सोडुनिया : गौळण

Submitted by अभय आर्वीकर on 6 December, 2010 - 21:30

वेणी सोडुनिया : गौळण

गुपचिप आला हा उघडोनी ताला
झोपेमधी होते याने रंग टाकीला
गौळण सांगे राधा, गौळणीला .... ॥धृ०॥

नाही गडे याचा, जराही भरोसा
नख मारूनिया दिला, पदराला खोसा
बेगी बेगी येतो, चिमटेची घेतो
वाकड्या, सुदामा, पेंद्या संगतीला ..... ॥१॥

करुनिया चाल, डिवचितो गाल
वेणी सोडुनिया आत, भरतो गुलाल
असा चक्रपाणी, कोणा ना जुमानी
चिंबाचिंब भिजवितो पैठणीला ..... ॥२॥

कुणी गडे याला, जरा समजावा
बोलताती सासू दीर, मार किती खावा
वळणाचा घाट, हा अडवितो वाट
अरविंद पाहे सखे, ब्रह्मलीला ..... ॥३॥

गंगाधर मुटे
...................................................

गुलमोहर: 

गौळण: अरे कान्हा तू मजला असा छेडू नको

Submitted by पाषाणभेद on 8 October, 2010 - 21:15

गौळण: अरे कान्हा तू मजला असा छेडू नको

अरे कान्हा तू मजला असा छेडू नको
हात धरूनी वाट माझी तू अडवू नको ||धृ||

नेहमीची मी गवळणबाई, जाते आपल्या वाटंनं
डोक्यावरती ओझं आहे, लोणी आलंय दाटून
बाजारात मला जावूदे, वाट माझी अडवू नको
अरे कान्हा तू मजला असा छेडू नको ||१||

लांबून मी आले बाई, जायचे अजून कितीक लांब
चालून चालून थकून गेले, करू किती मी काम
इथे थांबले थोडा वेळ, दम माझा तोडू नको

गुलमोहर: 

गौळण: असा काय करशी तु रे नंदाच्या कान्हा

Submitted by पाषाणभेद on 8 September, 2010 - 22:08

गौळण: असा काय करशी तु रे नंदाच्या कान्हा

असा काय करशी तु रे नंदाच्या कान्हा
उगा खोड्या काढी मज सोड ना ||धृ||

गोड बोलणे तुझे लाघवी
यमुनातीरी वेणू वाजवी
करशी मग तु रे बळजोरी
मीही सांगे यशोदेला तुझा खोटा गुन्हा ||१||

दह्यादुधाचे विरजण लावले
लोणी सारे विकण्या निघाले
वाट अडवण्या आडवा येई
उपकार कर माझ्यावरती आता जावू दे ना ||२||

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

राधा गौळण

Submitted by अभय आर्वीकर on 26 May, 2010 - 12:10

राधा गौळण

डोईवर घागर खांदी दुपट्टा
पाठीशी वेणी
भरीतसे राधिका पाणी....... ॥धृ॥

हलवित हात कमर लचकते
पैंजण वाजत हळूच दचकते
नाकी नथणी,लोंबतं कुंडलं
झुलतसे कानी ........॥१॥

चालत बोलत रूप मिरवते
शोधित कान्हा नजर फ़िरविते
कान्हाईची आठव झाली
झुरतसे नयनी ........॥२॥

तितुक्यातच हा रांगत आला
परमात्म्याचा संगम झाला
अभय जनांनी रूप लोचनी
साठविले ध्यानी ........॥३॥

गंगाधर मुटे
...................................................

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - गौळण