समाधी

नाम महाधन

Submitted by पुरंदरे शशांक on 24 October, 2018 - 23:04

नाम महाधन

नाम महाधन । देवोनिया भक्ता । केले जी कृतार्था । मायबापा ।।

नाम मुखी येता । लाभे महासुख । जीवासी क्षणिक । प्रभू भेटी ।।

ह्रदी ठसावता । नाम तुज कृपे । संसार नाशिजे । पूर्णपणे ।।

नामरुप जीव । होताचि समाधी । विराली उपाधी । जीवत्वाची ।।

तुजकृपे नाम । राहो मज चित्ती । उरेचिना खंती । ऐहिकाची ।।

शब्दखुणा: 

मुक्तविहारी

Submitted by र।हुल on 26 September, 2017 - 00:04

विश्वाला चिरूनी जातील माझे शब्दबोध
मग कल्पांतालाही कवटाळेल माझी कविता
मुक्तविहारी मी बागडेन चंद्रचांदण्यांत घेत विधात्याचा शोध
अनंत रंग उधळून चौफेर दिशांना मग उगवेल नविन सविता
घनगंभिर गुढ उलगडण्या विसरेन देहभान होऊनी धुंद
छेडत ह्रदयीच्या तारा गुंजेल मग हळूवार अनाहत छंद

―र।हुल /२६.९.१७

ज्ञानेश्वरी - गुपिते

Submitted by महेश ... on 22 February, 2017 - 01:34

ज्ञानेश्वरी अध्याय १५ पुरुषोत्तम योग

Subscribe to RSS - समाधी