मुक्तविहारी

Submitted by र।हुल on 26 September, 2017 - 00:04

विश्वाला चिरूनी जातील माझे शब्दबोध
मग कल्पांतालाही कवटाळेल माझी कविता
मुक्तविहारी मी बागडेन चंद्रचांदण्यांत घेत विधात्याचा शोध
अनंत रंग उधळून चौफेर दिशांना मग उगवेल नविन सविता
घनगंभिर गुढ उलगडण्या विसरेन देहभान होऊनी धुंद
छेडत ह्रदयीच्या तारा गुंजेल मग हळूवार अनाहत छंद

―र।हुल /२६.९.१७

Group content visibility: 
Use group defaults

आगे बढो, राहुल ! एक पथिक मीही आहे याच मार्गावर !
एक (अनाहूत) सूचना:
मुक्तविहारी मी बागडेन ......
.
.
घनगंभीर गूढ उलगडण्या विसरेन......

छान Happy

छान !!!

व्वा छान!!
प्रत्येक शब्दात ऊर्जा भरलेली आहे