अंडी

'ANZAC गोल्डीज' - ओट्स + चॉकलेट स्लाईस

Submitted by लाजो on 25 April, 2012 - 09:29
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

एग रोल - अंड्याचे रोल

Submitted by आरती on 14 November, 2011 - 10:24
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फंडु अंडु - ५ - डेझर्ट - 'स्नो एग्ज' (फ्रान्स)

Submitted by लाजो on 14 October, 2011 - 04:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

फंडु अंडु - ४ - 'ग्येरन झिम - Gyeran Jjim' (कोरिआ)

Submitted by लाजो on 13 October, 2011 - 09:10
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

फंडु अंडु - ३ - 'मोक्का साबायॉन/झाबायोन - Mocha zabaglione ' (इटली)

Submitted by लाजो on 12 October, 2011 - 09:26
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
प्रादेशिक: 

चॉकलेट नेस्ट अँड इस्टर एग्ज केक रेसिपी

Submitted by लाजो on 25 May, 2011 - 00:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
शब्दखुणा: 

अंडी १) अंडा मसाला

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 30 July, 2010 - 06:57
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - अंडी