भेटुयात की !!

Submitted by वैवकु on 1 December, 2012 - 23:47

भेटुयात की बोलुयात की
अन् नवी गझल सांगुयात की

भेट जाहली प्रथम ज्या स्थळी
आज त्यातिथे जाउयात की

विसरुयात ना सख्य जाहले
कालसारखे भांडुयात की

वेगळे जरा वागुयात अन्
काय वाटते पाहुयात की

शोधले तुला रोज विठ्ठला
एकदा मला शोधुयात की

दु:ख वाटते वैभवा गझल
आपले तिला मागुयात की

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वेगळे जरा वागुयात अन्
काय वाटते पाहुयात की

शोधले तुला रोज विठ्ठला
एकदा मला शोधुयात की

दोन्ही शेर आवडले.

वेगळे जरा वागुयात अन्
काय वाटते पाहुयात की

>> वाह !!

शोधले तुला रोज विठ्ठला
एकदा मला शोधुयात की

>> व्वाह व्वाह !!

------------------

भारती ताई.... Rofl

भेट जाहली प्रथम ज्या स्थळी
आज त्यातिथे जाउयात की

विसरुयात ना सख्य जाहले
कालसारखे भांडुयात की

वेगळे जरा वागुयात अन्
काय वाटते पाहुयात की

<<<

सुंदर शेर, चांगली गझल