गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli
शीर्षक लेखक
जीवन म्हणजे भातुकलीचा खेळ नाही. लेखनाचा धागा
Aug 8 2012 - 2:24pm
सुधाकर..
'' तुला दुरून पाहणे प्रशस्त वाटते''...तरही गझल. लेखनाचा धागा
Jan 13 2013 - 1:09am
डॉ.कैलास गायकवाड
12
नकोस माझी पुसू खुशाली कळीकळीला! लेखनाचा धागा
Aug 19 2012 - 10:29am
सतीश देवपूरकर
1
नाही !(दोन शेर) लेखनाचा धागा
Aug 28 2012 - 10:01pm
राजीव मासरूळकर
11
'' माझा बाप '' -- ए.के.शेख लेखनाचा धागा
Sep 5 2012 - 3:51am
डॉ.कैलास गायकवाड
9
तुला दुरून भेटणे ..(तरही) लेखनाचा धागा
Sep 21 2012 - 10:28am
वैवकु
12
यंदा .....(काही शेर) लेखनाचा धागा
Aug 26 2012 - 5:55am
सुप्रिया जाधव.
4
वर्ख माझ्या चेहर्‍याचा लेखनाचा धागा
Sep 3 2012 - 9:50am
निशिकांत
8
चोरीलाही म्हणता येते उधार हल्ली लेखनाचा धागा
Sep 12 2012 - 4:59am
रसप
12
भंगलेले स्वप्न फिरुनी जोडणे मंजूर नाही! लेखनाचा धागा
Aug 12 2012 - 1:28pm
सतीश देवपूरकर
5
ही कुणाची सावली माझ्याबरोबर चालते? लेखनाचा धागा
Aug 3 2012 - 11:53am
सतीश देवपूरकर
16
दु:ख प्रत्येकास असते कोणते ना कोणते! लेखनाचा धागा
Aug 2 2012 - 4:31am
सतीश देवपूरकर
11
खूप बोलायास गेलो, बोलता आलेच नाही! लेखनाचा धागा
Aug 7 2012 - 4:22pm
सतीश देवपूरकर
20
वेगळे असणे मुळीचच वेगळे नसते लेखनाचा धागा
Apr 8 2013 - 8:35am
बेफ़िकीर
46
राजा होणे राजाचीही नकल होती लेखनाचा धागा
Aug 6 2012 - 6:41am
सुधाकर..
3
शब्दांच्या मी वादळातला एक नारा. लेखनाचा धागा
Aug 4 2012 - 12:26am
सुधाकर..
3
दु:ख प्रत्येकास असते कोणते ना कोणते (तरही) लेखनाचा धागा
Aug 3 2012 - 12:54pm
शेळी
12
नवे शेर लेखनाचा धागा
Oct 2 2013 - 2:50pm
विजय दिनकर पाटील
31
चार भिंती आणखी छप्पर असावे लागते लेखनाचा धागा
Aug 1 2012 - 4:34am
बेफ़िकीर
12
स्वप्नभोळ्या मनाने दुपारू नये  लेखनाचा धागा
Mar 24 2013 - 2:28am
वैवकु
58

Pages