कसे जगावे ?

Submitted by आनंद पेंढारकर on 17 June, 2013 - 12:25

तुझे न होता तुझ्या सभोती कसे जगावे ?
तुझ्यात मिसळुन तुझ्या निराळे कसे उरावे ?

इथे ऋतूंचे उगाच येणे, सरून जाणे
कुणा सरीने क्षणात हिरवे करून जावे

किती युगांची तहान सोसायची मनाने
कधी नभाने अलगद पाण्यावर उतरावे

सरून संयम ठरेल हलकेच व्यक्त होणे
कवाड माझ्यापुढे मनाचे तुझ्या खुलावे

क्षणात साऱ्या मुक्याच भेटी सरून जाती
पुन्हा नव्याने रुजून येती नवे दुरावे

आनंद पेंढारकर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

सुंदर... काही मिसरे आफाट आहेत ..उदा

तुझ्यात मिसळुन तुझ्या निराळे कसे उरावे

किती युगांची तहान सोसायची मनाने

पुन्हा नव्याने रुजून येती नवे दुरावे

पु.ले.शु!