गझल

अधिक माहिती

गुलमोहर - मराठी गझल
Marathi Gazal
कविता या विषयावरचं मायबोलीवरच अन्य लेखन.
Additional pages related to marathi kavita on maayboli
शीर्षक लेखक
फाटक्या या आयुष्याला...... लेखनाचा धागा
Sep 9 2012 - 2:33pm
सुधाकर..
12
तिनिसांजेला उरात माझ्या एक पोकळी वावरते! लेखनाचा धागा
Mar 10 2015 - 12:25am
सतीश देवपूरकर
77
कुणी मला हेटाळले कुणी मला फ़ेटाळले.  लेखनाचा धागा
Aug 23 2012 - 12:46am
सुधाकर..
2
आभासांवर जगतो अंमळ ! लेखनाचा धागा
Sep 12 2012 - 4:57am
सुप्रिया जाधव.
13
चंद्रकिरणांची तिच्या पायात होती पैंजणे! लेखनाचा धागा
Jan 26 2013 - 11:12am
सतीश देवपूरकर
19
सत्यात स्वप्न माझे उतरेल एक दिवशी! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:16am
सतीश देवपूरकर
19
सांजकाळी कशी दाटते,मनात माझ्या हुरहूर. लेखनाचा धागा
Aug 9 2012 - 2:06pm
सुधाकर..
झोपा आता ! लेखनाचा धागा
Aug 26 2012 - 12:16am
राजीव मासरूळकर
17
खेळलो उंदरामांजरासारखे! लेखनाचा धागा
Sep 2 2012 - 1:27am
सतीश देवपूरकर
2
पिशाच्च होवुनी मला पछाडतात त्या स्मृती! लेखनाचा धागा
Aug 25 2012 - 11:32am
सतीश देवपूरकर
15
पाहिले केव्हा तुला, ते आठवाया लागले! लेखनाचा धागा
Sep 14 2012 - 11:09am
सतीश देवपूरकर
5
उसासे लेखनाचा धागा
Aug 21 2012 - 12:58pm
राजीव मासरूळकर
6
दु:ख कशाचे ? लेखनाचा धागा
Aug 28 2012 - 11:02am
निशिकांत
7
बेवारस प्रेत पडावे, तो तसा पहुडला आहे! लेखनाचा धागा
Sep 6 2012 - 1:06pm
सतीश देवपूरकर
26
@हल्ली@ लेखनाचा धागा
Jan 27 2013 - 11:46am
राजीव मासरूळकर
11
साहवेना भारताला येथले स्वातंत्र्य हे लेखनाचा धागा
Aug 16 2012 - 12:41pm
शेळी
1
मायबोली ! लेखनाचा धागा
Feb 27 2013 - 12:37pm
राजीव मासरूळकर
18
फिरतांना चांदण्यात लेखनाचा धागा
Sep 4 2012 - 10:38am
गुरूजी
9
आकाशवाणी केंद्र, यवतमाळ - कविसम्मेलन प्रसारण लेखनाचा धागा
Sep 8 2012 - 8:38am
अभय आर्वीकर
भेटले नाही कुणी, केव्हा किना-यासारखे! लेखनाचा धागा
Jun 10 2015 - 6:35am
सतीश देवपूरकर
3

Pages