आत माझ्या....

Submitted by आनंद पेंढारकर on 20 June, 2013 - 05:17

हे कुणाचे माग भिनले आत माझ्या ?
कोण सलते कापऱ्या श्वासात माझ्या ?

तू नको संदर्भ मागू पुसटलेले
मीच नाही नीटसा स्मरणात माझ्या

वागवित जखमा पुढे जातोच आहे
थांबणे होते कधी हातात माझ्या ?

पापण्यांच्या खोल खाली गाडले मी
स्वप्न वेडे फुलवुनी डोळ्यात माझ्या

कागदावर उतरण्या मन अधिर होई
कोण तेव्हा दाटते शब्दात माझ्या ?

स्पंदलो नाही कधी वक्षात तुझिया
श्वास कां मग थांबला दारात माझ्या ?

हात हातातून कां निसटून जावा ?
ओढशी नव्हतीच कां स्पर्शात माझ्या ?

हा नवा झाला तुझा पत्ता अताशा
शोधती सारे तुला गाण्यात माझ्या

आनंद पेंढारकर

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

वा..