डिजिटल

बॉट फ्री डिजिटल डिवायसेस कसे करावे? संबंधाने

Submitted by अश्विनीमामी on 11 October, 2023 - 06:17

आज मला एक एस एम एस आलेला आहे. तो खालील प्रमाणे.

अ‍ॅज पार्ट ऑफ स्पेशल कँपेन ३.० सर्ट इन , गवर्न मेंट ऑफ इंडिया अ‍ॅड्वायसेस यु टू कीप युअर डिजिटल डिवायसेस बॉट फ्री. गेट बॉट रिमुव्हल टूल अ‍ॅट पुढे लिंक दिली आहे. https://www. सी एस के डॉट जीओ व्ही डॉट इन.

हा नक्की काय प्रकार आहे. लिंक क्लिक केली नाही कारण ती बॉट फोन वर इन्स्टॉल करायसाठी असली तर? हे देशातील सरकारचेच आहे का काही दुसरे. मार्गदर्शन करावे.

गिल्गिट बाल्टिस्तान (Passu Cones, Hunza) - डिजिटल पेंटिन्ग

Submitted by अश्विनी के on 21 June, 2020 - 14:46

चित्र Paint 3D मध्ये mouse वापरुन काढले आहे.
PASSU CONE 8 with Car 1 WM.png

शब्दखुणा: 

डिजिटल सावली

Submitted by pkarandikar50 on 26 February, 2016 - 02:56

डिजिटल सावली

काळी सावळी असली म्हणून काय झाले?
माझे, माझ्या सावलीवर बेहद्द प्रेम आहे.
कारण तीची-माझी पक्की सोयरीक आहे.
बर्‍या-वाईट दिवसात, रात्री-बेरात्रीही.

माझ्या मनात वादळ घोंघावते,
त्याच्या लाटा तीच्या अंगावर खळाळतात.
आमच्यातील अनुबंध कालातीत आहेत,
वादी-संवादी सुरांची जोडी जशी पुरातन आहे.

आताशा मात्र तीचे अगदीच बिनसलेय,
सारखी फुंरगटून बसते, चिड-चीड करते.
तीला कुरंगी रहायचा कंटाळा आलाय,
एव्हढेच नव्हे, तीला आता डिजिटल व्हायचेय.

"ब्लक अँड व्हाईटचा जमाना गेला,
त्यालाहि एक जमाना झाला," म्हणते.
कुणीतरी आपल्यावर लादलेला बेरंग झुगारून

शब्दखुणा: 

डिजिटल सावली

Submitted by pkarandikar50 on 15 February, 2016 - 01:12

डिजिटल सावली

काळी सावळी असली म्हणून काय झालं?
माझं, माझ्या सावलीवर बेहद्द प्रेम आहे.
कारण तीची-माझी पक्की सोयरीक आहे.
बर्‍या-वाईट दिवसात, रात्री-बेरात्रीही

माझ्या मनात वादळ घोंगावतं,
त्याच्या लाटा तीच्या अंगावर खळाळतात.
मी कधीमधी खंतावतो तेंव्हा
ती हताश सुस्कारे सोडते.
आमच्यातील अनुबंध कालातीत आहेत,
वादी-संवादी सुरांच्या जोडी इतके पुरातन..

आताशा मात्र तीचं अगदीच बिनसलंय,
सारखी फुरंगटून बसते, चिड-चीड करते.
तीला कुरंगी रहायचा कंटाळा आलाय,
एव्हढंच नव्हे, तीला आता डिजिटल व्हायचंय.

"ब्लक अ‍ॅन्ड व्हाईटचा जमाना गेला,

शब्दखुणा: 

नो स्मोकिंग…

Submitted by rupeshtalaskar on 12 July, 2013 - 04:36


...

खूप भूक लागली तेंव्हा कागदं खाल्ली,
तहांनेणे जेंव्हा व्याकुळलो तेंव्हा रंग पियालो.
मोकळा श्वास जेंव्हा घेतला, फुफुसं भरली आकारांनी.
स्पेस हवाहोता तेंव्हा, तेंव्हा कुंपण घातली नियतीनी.
आणि स्पेस मिळाला तेंव्हा, तेंव्हा कुंपणच आपली वाटली.
to be or not to be च्या प्रश्नांत रोज ट्रेन पकडली,
गुलझार च्या कविता ऎकत ऎकत झोप ओढली.

Subscribe to RSS - डिजिटल