भरित

झुकिनीचे भरित

Submitted by प्राजक्ता on 29 September, 2020 - 17:26
zukiniche bharit
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

लाल भोपळ्याचं भरीत

Submitted by योकु on 26 November, 2019 - 17:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

वांग्याचं भरीत (पंजाबी पद्धत)

Submitted by योकु on 17 November, 2017 - 11:34
wangyache punjabi bharit
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - भरित