पारंपारीक मराठी

शाकाहारी खीमा

Submitted by तृप्ती आवटी on 21 October, 2009 - 12:46
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मूगडाळीच्या चकल्या

Submitted by डॅफोडिल्स on 15 October, 2009 - 05:58
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बेसन व कणीकेचे चुर्मा लाडू

Submitted by मनःस्विनी on 12 October, 2009 - 21:44
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ढकललिंबू (जुन्या मायबोलीवरुन)

Submitted by prachi_b on 13 August, 2009 - 07:10
लागणारा वेळ: 
३ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

नारळीभात (जुन्या मायबोलीवरुन)

Submitted by स्वाती_आंबोळे on 30 July, 2009 - 09:47
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
प्रादेशिक: 

कारल्याची भाजी.

Submitted by नंदिनी on 23 July, 2009 - 02:18
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

टाकळ्याची भाजी (रान भाजी)

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 16 July, 2009 - 01:59
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी