पारंपारीक मराठी

डाळिंब्यांची उसळ

Submitted by सायो on 11 July, 2008 - 18:16
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

नारळाचं दुध घालून टोमॅटोचं सार

Submitted by सायो on 11 July, 2008 - 14:45
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मूगवड्या

Submitted by मृण्मयी on 11 July, 2008 - 02:23
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

वांगं-मुगवडी फ्राय

Submitted by मृण्मयी on 11 July, 2008 - 02:18
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

शंकरपाळे

Submitted by सशल on 10 July, 2008 - 16:32
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दाण्याची चिक्की

Submitted by पूनम on 12 June, 2008 - 03:40
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कणकेच्या वड्या

Submitted by मनःस्विनी on 22 January, 2006 - 00:00
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी