पारंपारीक मराठी

साखरेचे मांडे

Submitted by दिनेश. on 4 May, 2015 - 07:09

काकडीचं थालिपीठ

Submitted by मृण्मयी on 24 April, 2015 - 15:53
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
आहार: 
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

लाल भोपळ्या च भरीत

Submitted by अश्विनि-काजरेकर on 21 April, 2015 - 06:23
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पालेभाजीतले दिवे

Submitted by दिनेश. on 6 April, 2015 - 08:52
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

उपवासाची पुरणपोळी

Submitted by दिनेश. on 6 April, 2015 - 08:34
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रसाच्या पोळ्या

Submitted by मनीमोहोर on 21 March, 2015 - 08:51
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दोडक्याच्या सालींची ओली चटणी

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 17 March, 2015 - 02:50
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

विपूतल्या पाककृती ५ : कणकेचा शिरा

Submitted by तृप्ती आवटी on 11 March, 2015 - 22:01
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी