आवळा

आवळ्याच्या पाककृतींचे संकलन

Submitted by धनवन्ती on 17 December, 2021 - 03:33
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

चटक -मटक- चटणी- चटक ...... आवळ्याची चटकदार टिकाऊ चटणी

Submitted by दीपा जोशी on 26 November, 2016 - 04:50
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
Subscribe to RSS - आवळा