पारंपारीक मराठी

भाकरी - अ लेसन फॉर लेमन्स

Submitted by तृप्ती आवटी on 18 February, 2016 - 13:08
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ़्रुट श्रीखंड

Submitted by मुग्धा केदार on 18 February, 2016 - 01:38
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ज्वारीची भाकरी

Submitted by अंजली on 11 February, 2016 - 23:47
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

चाकवताची पळीवाढी भाजी

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 11 February, 2016 - 01:26
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मुळ्याची झुणका-भाजी

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 7 February, 2016 - 01:41
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिक्स सॅलडचा झुणका आणि ज्वारीची भाकरी

Submitted by हर्ट on 5 February, 2016 - 02:11
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तांदुळजा मूगडाळ परतून भाजी

Submitted by अरुंधती कुलकर्णी on 18 January, 2016 - 07:57
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

आवळ्याचे लोणचे (उकडुन)

Submitted by सायु on 13 January, 2016 - 03:36
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पौष्टिक वड्या

Submitted by प्रज्ञा९ on 11 January, 2016 - 04:11
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

हिरवी मिरची लसूण खर्डा

Submitted by अंजली on 4 January, 2016 - 22:35
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी