चटणी, कोशिंबीर, लोणचे

दोडक्याच्या सालींची ओली चटणी

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 17 March, 2015 - 02:50
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कॉर्न चाट

Submitted by मंजूडी on 26 February, 2015 - 04:15
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

कोथिंबीरीचे लोणचे

Submitted by दिनेश. on 23 February, 2015 - 03:44
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

प्लम्स ची चटणी - असाच एक प्रयोग!

Submitted by maitreyee on 20 February, 2015 - 07:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

कलरफुल क्रिस्पी सलाड

Submitted by अल्पना on 30 January, 2015 - 14:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

लसुणाची झट प ट चटनी

Submitted by SUMITRA JADHAV on 22 January, 2015 - 09:46
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

शेजवॉन सॉस/ चटणी

Submitted by रश्मी. on 21 January, 2015 - 07:23
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

आवळा त/टक्कू

Submitted by मंजूताई on 16 January, 2015 - 04:31
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

टोमॅटो / क्रॅनबेरी खजूर खट्टा

Submitted by तृप्ती आवटी on 10 January, 2015 - 12:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - चटणी, कोशिंबीर, लोणचे