मळा

परंपरा

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 31 May, 2022 - 08:55

जशी दिसाला माथ्यावर यायची घाई झाली
तशी ती डोईवर भाकरीचं टोपलं घेऊन निघली
टोपल्याला तोल सावरताना तिच्या संग धाप लागली
पावलागणिक तेही तिच्या जीवा सारखं झालं वर खाली
वाटही तिच्या पावलांच्या गतीनं बेभान पळाया लागली
पांदीतलल्या खट्याळ पाण्याची घुंगर छुमछुमली
इजगत चमकून पांदीतन ती एकदाची बांधावर आली
आन मळ्याची सळसळ म्हणाली
“ कारभारी न्याहरी आली”
तव्हा सुस्कारा टाकला औतानं म्हणलं ल‌ई भुक लागली
तो न्याहरी करताना ती हरकून त्याला निरखत गेली
त्यानं हात धुतलं आन सावलीला आडवा झाला
ती उठली बैलांच्या गव्हाणीत वैरण टाकली

शब्दखुणा: 

स्थित्यंतर

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 20 January, 2022 - 00:27

पाण्याचं रेशनिंग आलं
अन् आडदांड मळं श्यानं झालं
आजारात लावलेल्या सलाईन सारखं
थेंब थेंब ठिबकचं पाणी प्यालं

पूर्वी पाटात पाणी डुचमळायचं
बांधावर गवत लोळायचं
औत सुटलकी बैल कुरणात डरकाळयचं

पाटात आता अवखळ नागमोडी पाणी नाही
नाकासमोर ते पाईपातून चालत राही
पाटाला, बांधालाही हल्ली हिरवीगार
चंगळ परवडत नाही

आता विहीरिची वाचा बसली
घशात पंपांची घरघर ठसली
मोटेची ललकारी लय पावली
दावनीला जित्राबं भार झाली

शब्दखुणा: 

पत्रास कारण कि .......

Submitted by डी मृणालिनी on 26 July, 2020 - 06:18

आज भल्या सकाळी पोस्टमन काका आले. आज नेमके सगळे कामात होते ,त्यामुळे पत्र माझ्या हाती पडलं . लिफाफा छोटा होता . त्यावरचं अक्षर तर फारच सुरेख होतं . अगदी सुंदर आणि वळणदार . याअर्थी सरकारी पत्र नाही याची खात्री पटली .लिहिणाऱ्याचा पत्ता पाहिला आणि मी तीनताड उडाले !
खालचा वाडा ,गावडे वाडीत जाताना येणारी चिंचोळी वाट ,त्या वाटेवरून पुढे गेल्यावर आजू बाजूला 'मी ' असतो ,धामापूर ,ता:मालवण ,जि : सिंधुदुर्ग - ४१६६०५

शब्दखुणा: 

पत्रास कारण कि .......

Submitted by डी मृणालिनी on 20 July, 2020 - 09:56

आज भल्या सकाळी पोस्टमन काका आले. आज नेमके सगळे कामात होते ,त्यामुळे पत्र माझ्या हाती पडलं . लिफाफा छोटा होता . त्यावरचं अक्षर तर फारच सुरेख होतं . अगदी सुंदर आणि वळणदार . याअर्थी सरकारी पत्र नाही याची खात्री पटली .लिहिणाऱ्याचा पत्ता पाहिला आणि मी तीनताड उडाले !
खालचा वाडा ,गावडे वाडीत जाताना येणारी चिंचोळी वाट ,त्या वाटेवरून पुढे गेल्यावर आजू बाजूला 'मी ' असतो ,धामापूर ,ता:मालवण ,जि : सिंधुदुर्ग - ४१६६०५

विषय: 
शब्दखुणा: 

बागकाम अमेरिका २०१९

Submitted by मेधा on 1 April, 2019 - 12:56

कागदोपत्री इथला स्प्रिंग सुरु झाला म्हणे. गार्डन सेंटर्स मधे बियांची पाकिटे, अंगणातल्या गवतासाठी वीड & फीड ची पोती , माती, कॉम्पोस्ट , सीड स्टार्टिंग मिक्स यांच्या बॅगा दिसायला लागल्या. फोर्सिथिया, मॅग्नोलिया, चेरी ब्लॉसम यांच्या फांद्या टपोर्‍या कळ्यांनी डवरल्या आहेत. क्रोकस , हायासिंथ, डॅफोडिल्स बहरले आहेत. बर्फाच्छादित रस्ते आणि अंगण काही काळा करता विसरायला हरकत नाही ( बहुतेक) .

इथल्या मंडळींचे बागकामाचे काय बेत यावर्षी ? विंटर सोइंग केलं का कोणी ? अर्ली स्प्रिंग व्हरायटीज काय काय लावणार ?

विषय: 
शब्दखुणा: 

राखण

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 16 September, 2017 - 07:30

राखण

हिरवच लुगडं तिनं, चापुनचोपुन नेसलं
तंग हिरवीच चोळी, मना हिदोंळं बसलं

असं गोंधनं बाई, ताटी ज्वारीच्या गोंधलं
पळ्हाटीच्या पोटी, दिसा चांदण दाटलं

नवी नवरी हळद, अंग पिवळं अजून
तालेवाराची लेक, जाई मळा थिजून

असं रुपडं साजिरं, वारा झोंबाझोंबी करी
रानपाखराची उगा, मळयावर भिरभिरी

दांडातलं उनाड पाणी, रोजचचं सोकावलं
रुप मादक पहाया, झुकू , झुकू डोकावलं

सोनसळसळ अशी, बेहोषी पानोपानी
नार नवतीची उभार, कशी करावी राखणी

दत्तात्रय साळुंके

Subscribe to RSS - मळा