उनाड

एक उनाड संध्याकाळ

Submitted by सचिन काळे on 11 June, 2018 - 06:18

एके दिवशी मला 'एक उनाड संध्याकाळ' कशी व्यतीत करावी लागली, त्याचा एक किस्सा मी आज तुम्हाला सांगणार आहे. त्याचे असे झाले, मी कामावरून रोज संध्याकाळी बरोबर पाचच्या दरम्यान ऑफिसमधून घरी येतो. दुपारी १२ च्या दरम्यान आमच्या सौं.नी मला ऑफिसमध्ये फोन केला. "अहो! आज संध्याकाळी चार वाजता माझ्या आठ दहा मैत्रिणी पार्टीकरीता आपल्या घरी येणार आहेत. आमचं सर्व आटपायला निदान सहा तरी वाजतील. तर आज तुम्ही घरी जरा उशीरा याल का? आणि हो! बिल्डींगजवळ आलात की मला फोन करा. मैत्रिणी गेल्या असतील तर मी तसं तुम्हाला सांगते. मग तुम्ही वर या"

विषय: 
शब्दखुणा: 

राखण

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 16 September, 2017 - 07:30

राखण

हिरवच लुगडं तिनं, चापुनचोपुन नेसलं
तंग हिरवीच चोळी, मना हिदोंळं बसलं

असं गोंधनं बाई, ताटी ज्वारीच्या गोंधलं
पळ्हाटीच्या पोटी, दिसा चांदण दाटलं

नवी नवरी हळद, अंग पिवळं अजून
तालेवाराची लेक, जाई मळा थिजून

असं रुपडं साजिरं, वारा झोंबाझोंबी करी
रानपाखराची उगा, मळयावर भिरभिरी

दांडातलं उनाड पाणी, रोजचचं सोकावलं
रुप मादक पहाया, झुकू , झुकू डोकावलं

सोनसळसळ अशी, बेहोषी पानोपानी
नार नवतीची उभार, कशी करावी राखणी

दत्तात्रय साळुंके

एक पाऊस असाही

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 19 June, 2017 - 02:18

धुरकट झालं सारं
भरारलं वारं
मोतीपवळ्याचं लेणं
उतरलं धरतीवर
वीज लकाकता आकाशी
अवघी धरा उजळली
माय लेकराची मग
मनोमन भ्याली
पाखरू बावरे
घरट्यातच वावरे
उब घराचीच करी
सर्वा आश्वस्त
उधानलं नदी नालं
ओढ कशी आवरु
सासुरवाशीण सई
लगबगीत माहेरा जाई
असा ओलेता उत्सव
झाले हिरवे रान
शिळ घालिते कसे
आज उनाड मन

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - उनाड