स्थित्यंतर

स्थित्यंतर

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 20 January, 2022 - 00:27

पाण्याचं रेशनिंग आलं
अन् आडदांड मळं श्यानं झालं
आजारात लावलेल्या सलाईन सारखं
थेंब थेंब ठिबकचं पाणी प्यालं

पूर्वी पाटात पाणी डुचमळायचं
बांधावर गवत लोळायचं
औत सुटलकी बैल कुरणात डरकाळयचं

पाटात आता अवखळ नागमोडी पाणी नाही
नाकासमोर ते पाईपातून चालत राही
पाटाला, बांधालाही हल्ली हिरवीगार
चंगळ परवडत नाही

आता विहीरिची वाचा बसली
घशात पंपांची घरघर ठसली
मोटेची ललकारी लय पावली
दावनीला जित्राबं भार झाली

शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - स्थित्यंतर