हायकू

त्रिवेणी/हायकू उपक्रम- विषय १

Submitted by संयोजक on 1 September, 2019 - 22:59

Poem banner 1a.jpg

हा त्रिवेणी/हायकू उपक्रम. यामध्ये आपणास इथे दिलेल्या विषयावर १ त्रिवेणी किवा १ हायकू दोन्ही, किवा दिन्ही पैकी एक सादर करायचे आहे.

शब्दखुणा: 

हायकू

Submitted by कविता क्षीरसागर on 27 June, 2017 - 13:42

हायकू ..

हायकू मूळ जपानी काव्यप्रकार .. ५,७,५ अशी अक्षर संख्या .. एकूण तीन ओळींची अर्थपूर्ण अल्पाक्षरी कविता .. कोणत्याही दोन ओळीत यमक असावे .. निसर्ग व मानवी मनाची सांगड, निसर्गातील एखादा क्षण टिपणे , ही वैशिष्ट्ये .. काव्यप्रकार छोटा पण अर्थ मोठा .. दिसायला सोपा पण करायला अवघड असा हा हायकू ...

मी माझे काही हायकू इथे देत आहे .. तुम्हीही या धाग्यावर तुमचे हायकू शेअर केलेत तर छानच वाटेल ..

१.
झटकू कशी ?
कोळीष्टके मनात -
गुंतले त्यात ...

२.
शिस्त लावली
मी दुःखालाही नेक
येती एकेक ..

शब्दखुणा: 

हायकू

Submitted by vilasrao on 7 April, 2016 - 23:50

हायकू
--

धडकतात
लाटा फेसाळतात
किणाऱ्यावर
----*-----
टपटपत
थेंबही पानांतून
ओल आतून
----*--------

उत्तूंग गाथा
स्थितप्रज्ञ केवढा
डोंगरमाथा
----*------

विलास खाडे

शब्दखुणा: 

हायकू -

Submitted by विदेश on 25 October, 2013 - 10:01

पाठमोरी तू
सळसळणारी तू
मनात फडा . .
.

भिंतीला कान
कानात गोळा प्राण
वाद अबोल . .
.

एक मनात
दुसरेच जनात
हेही जिणेच . .
.

पान पिकले
मन हिरवटले
नसती नशा . .
.

गुलाबी गाल
उत्साहाची धमाल
वेळ गेलेली . .

.

शब्दखुणा: 

मायबोली गणेशोत्सव २०१३ : उपक्रम ''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' - क्र.५

Submitted by संयोजक on 7 September, 2013 - 04:14

नियमावली

हायकू हा जपानी कवितेचा एक प्रकार. ही एक काव्य-वृत्ती आहे, छोट्याशा क्षणातले चित्रमय चैतन्य टिपणारी.काळानुसार हायकूच्या स्वरूपात लवचिकता अन विविधता आली आहे. या गणेशोत्सवात आपणही एक आनंददायी खेळ म्हणून दिलेल्या विशिष्ट वस्तूंवर हायकू रचायचा आहे, जसे की खाली उदाहरण म्हणून दिलेल्या हायकूत दिवा ही वस्तू आहे.

''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' ही स्पर्धा नसून उपक्रम आहे.

ह्या उपक्रमाचे नियम खालीलप्रमाणे:

१. हायकू ३ ओळींचा असावा.

२.दरवेळी दिलेली वस्तू घेऊनच हायकू रचायचा आहे. उदा. दिवा. आणि त्यावर रचलेला हायकू बघा:

"नववर्षाच्या नव्या पहाटे नवीन आली हवा
क्षण थरथरला मिटून गेला

मायबोली गणेशोत्सव २०१३ : उपक्रम ''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' - क्र.३

Submitted by संयोजक on 7 September, 2013 - 04:08

नियमावली

हायकू हा जपानी कवितेचा एक प्रकार. ही एक काव्य-वृत्ती आहे, छोट्याशा क्षणातले चित्रमय चैतन्य टिपणारी.काळानुसार हायकूच्या स्वरूपात लवचिकता अन विविधता आली आहे. या गणेशोत्सवात आपणही एक आनंददायी खेळ म्हणून दिलेल्या विशिष्ट वस्तूंवर हायकू रचायचा आहे, जसे की खाली उदाहरण म्हणून दिलेल्या हायकूत दिवा ही वस्तू आहे.

''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' ही स्पर्धा नसून उपक्रम आहे.

ह्या उपक्रमाचे नियम खालीलप्रमाणे:

१. हायकू ३ ओळींचा असावा.

२.दरवेळी दिलेली वस्तू घेऊनच हायकू रचायचा आहे. उदा. दिवा. आणि त्यावर रचलेला हायकू बघा:

"नववर्षाच्या नव्या पहाटे नवीन आली हवा
क्षण थरथरला मिटून गेला

मायबोली गणेशोत्सव २०१३ : उपक्रम ''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' - क्र.२

Submitted by संयोजक on 7 September, 2013 - 04:02

हायकू हा जपानी कवितेचा एक प्रकार. ही एक काव्य-वृत्ती आहे, छोट्याशा क्षणातले चित्रमय चैतन्य टिपणारी.काळानुसार हायकूच्या स्वरूपात लवचिकता अन विविधता आली आहे. या गणेशोत्सवात आपणही एक आनंददायी खेळ म्हणून दिलेल्या विशिष्ट वस्तूंवर हायकू रचायचा आहे, जसे की खाली उदाहरण म्हणून दिलेल्या हायकूत दिवा ही वस्तू आहे.

''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' ही स्पर्धा नसून उपक्रम आहे.

ह्या उपक्रमाचे नियम खालीलप्रमाणे:

१. हायकू शक्यतो ३ ओळींचा असावा.हायकू मुक्तःछंद असतो, पण मराठी उदाहरणे वाचताना यमकबद्ध हायकू आढळतात, तसेही चालेल.

मायबोली गणेशोत्सव २०१३ : उपक्रम ''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' - क्र.१

Submitted by संयोजक on 7 September, 2013 - 03:48

हायकू हा जपानी कवितेचा एक प्रकार. ही एक काव्य-वृत्ती आहे, छोट्याशा क्षणातले चित्रमय चैतन्य टिपणारी.काळानुसार हायकूच्या स्वरूपात लवचिकता अन विविधता आली आहे. या गणेशोत्सवात आपणही एक आनंददायी खेळ म्हणून दिलेल्या विशिष्ट वस्तूंवर हायकू रचायचा आहे, जसे की खाली उदाहरण म्हणून दिलेल्या हायकूत दिवा ही वस्तू आहे.

''वस्तूंवर लिहिलेले हायकू'' ही स्पर्धा नसून उपक्रम आहे.

ह्या उपक्रमाचे नियम खालीलप्रमाणे:

१. हायकू शक्यतो ३ ओळींचा असावा.हायकू मुक्तःछंद असतो, पण मराठी उदाहरणे वाचताना यमकबद्ध हायकू आढळतात, तसेही चालेल.

हायकू -

Submitted by विदेश on 20 July, 2013 - 01:33

१) लहरी वारा
पानांची सळसळ
सशाचा छळ

२) ढगांची हूल
पावसाची चाहूल
भुई निष्प्राण

३) वाऱ्याची गती
निसर्गाची संगती
मन बेभान

४) पाऊस गाणी
धरतीची कहाणी
ऐकते बीज

५) कावळा पाही
चिमणीचं सदन
खुनशी मन
.

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - हायकू